Daimler AG zastřešuje tři právně samostatné akciové společnosti. Mercedes-Benz AG nese odpovědnost za divize Mercedes-Benz Cars & Vans. Do společnosti Daimler Truck AG jsou sloučeny veškeré aktivity divizí Daimler Trucks & Buses. Již roky právně samostatná společnost Daimler Financial Services změnila v červenci název na Daimler Mobility AG.

Kromě klasického financování vozidel a správy vozových parků má Daimler Mobility na starosti také služby v oblasti mobility. Daimler posiluje strukturou tří dceřiných společností své zaměření na zákazníky a zvyšuje agilitu koncernu. Daimler AG přitom zůstává jedinou společností, kotovanou na burze. Jako zastřešující společnost s 6000 zaměstnanci převezme vedoucí, strategické a řídicí funkce, ale bude také zajišťovat služby, přesahující rámec koncernu.

Mercedes-Benz AG a Daimler Truck AG jsou spolurozhodující německé akciové společnosti se sídlem ve Stuttgartu. Dozorčí rady obou společností budou v souladu s legislativou složeny každá z 20 členů, z nichž bude deset zástupců akcionářů a deset zástupců zaměstnanců.

Mercedes-Benz AG řídí globální podnikání divizí Mercedes-Benz Cars & Mercedes-Benz Vans se 175 000 zaměstnanci na celém světě. Společnost Mercedes-Benz AG se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej osobních a lehkých užitkových vozů, včetně příslušných služeb, a patří mezi největší výrobce prémiových osobních automobilů.

Daimler Truck AG nese odpovědnost za globální obchod s nákladními vozidly a autobusy. Přibližně 100 000 zaměstnanců na celém světě vyvíjí, vyrábí a prodává produkty a služby divizí Daimler Trucks & Buses. Daimler Truck AG s dceřinými společnostmi je jedním z největších výrobců užitkových vozidel na světě.

Daimler Mobility AG nese odpovědnost za obchodní oblast Daimler Mobility s 13 000 zaměstnanci na celém světě a pro celý koncern Daimler vystupuje jako poskytovatel služeb v oblastech financování, leasingu, pojištění a správy vozových parků. Daimler Mobility již dnes financuje nebo poskytuje na leasing každé druhé vozidlo koncernu Daimler AG na světě a tento podíl dále poroste.

Project Future
Daimler se na novou strukturu dva roky intenzivně připravoval a veškeré celosvětové obchodní činnosti rozdělil mezi jednotlivé divize. V říjnu 2017 byla přijata první přípravná opatření pro sloučení divizí osobních a lehkých užitkových vozů, resp. nákladních vozidel a autobusů koncernu do právně samostatných jednotek. Po nejrozsáhlejším auditu v historii společnosti daly představenstvo a dozorčí rada společnosti Daimler AG v červenci 2018 své souhlasy s novou strukturou koncernu.

Pro realizaci nové struktury bylo nezbytně potřebné vyčlenění uvedených podniků schváleno na valné hromadě v květnu 2019, a to naprostou většinou 99,75 % akcionářů. Přibližně 130 000 zaměstnanců přešlo, až na malé výjimky v rámci legislativně řízeného převodu vlastnických práv k podniku, do obou nových společností Mercedes-Benz AG a Daimler Truck AG. Pro tyto zaměstnance platí záruka zaměstnání do konce roku 2029 (Zajištěná budoucnost 2030).