Vláda České republiky a Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP společně podepsaly zásadní dokument k posílení budoucí perspektivy českého automobilového průmyslu. Ústředními tématy Memoranda jsou elektromobilita, autonomní řízení a digitalizace. Tato tři témata jsou definována i ve Strategii 2025 společnosti Škoda Auto jako klíčové oblasti budoucích aktivit podniku. Ta se jako člen sdružení AutoSAP aktivně podílela na tvorbě Memoranda i souvisejícího Akčního plánu.

Již v únoru automobilka pozvala do svého sídla v Mladé Boleslavi řadu vysoce postavených představitelů politického a hospodářského života i odborů.

První diskuze o důležitých otázkách a šancích budoucnosti tuzemského automobilového průmyslu proběhly už v únoru tohoto roku. Z nich také vycházel obsah Memoranda, které bylo tento týden podepsáno. Dohoda obsahuje Akční plán zahrnující celkem 25 opatření týkajících se stěžejních témat, jakými jsou elektromobilita, autonomní řízení a digitalizace a zahrnuje také průřezová témata jako podpora vzdělávání nebo výzkumu a vývoje.

Tyto nové sféry obchodní činnosti skýtají pro český automobilový průmysl velký potenciál. Aby jej bylo možné beze zbytku vyčerpat a úspěšně zvládnout nadcházející transformační procesy, byla dohodnuta konkrétní opatření. Autonomnímu řízení bude poskytnuta podpora prostřednictvím cílených podpůrných programů pro výzkum a vývoj. Akční plán například dále stanoví, že bude umožněno testování autonomních vozidel za reálných podmínek a na zkušebních tratích.

Navíc se oba subjekty dohodly na podpoře a vývoji vozů s alternativními pohony, zejména elektromobilů. K tomu patří mimo jiné výstavba nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na území České republiky. Navíc má být podporována oblast digitalizace. Cílem je mimo jiné zajistit pokrytí dopravních cest vysokorychlostním připojením k internetu. Koncem roku 2018 proběhne vyhodnocení dílčích výsledků opatření obsažených v Akčním plánu.