Ministerstvo dopravy dokončuje návrh změny zákona, který umožní taxislužbám při komerční přepravě využívat místo taxametru mobilní aplikaci. Do dvou týdnů připraví ministerstvo podrobné znění novely, v němž reaguje i na věcné připomínky zástupců taxislužeb. Cílem resortu je předložit návrh do legislativního procesu co nejdříve.
Cílem navrhovaných změn je, aby všichni poskytovatelé těchto služeb měli rovné podmínky na trhu. Šlo by pouze o další způsob, kterým by bylo možné taxislužbu provozovat, tzn., že každý dopravce by musel být držitelem příslušného živnostenského oprávnění a mít evidované vozidlo a řidič oprávnění řidiče taxislužby.
Přeprava přes aplikaci by zároveň byla možná pouze na poptávku cestujícího, který má příslušnou aplikaci staženou ve svém mobilním telefonu. Důvodem je, aby byl zajištěn předchozí souhlas zákazníka s podmínkami přepravy a důvěryhodnost aplikace, které zákazník své údaje poskytne. Při registraci by cestující zadal do aplikace své identifikační údaje a e-mailovou adresu, na kterou dostane doklad o přepravě. Návrh novely zákona o silniční dopravě zároveň ukládá povinnost, že konečná cena musí být stanovena před jízdou. Při použití aplikací postačí označit si auto pro komerční přepravu pouze nálepkou, jako v některých evropských zemích. Taxikáři, kteří nabízejí svou službu na ulici a budou chtít využívat výhody, jako jsou štafly, či přednostní pruhy ve městech, budou nadále mít značení TAXI a cenu bude počítat taxametr.

Ministerstvo upozornilo společnosti Uber a Taxify, že „jejich“ řidiči porušují české zákony

Ministerstvo dopravy koncem loňského roku zaslalo společnostem Uber a Taxify, že ve shodě s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie se nic nemění na tom, že dopravní služby na území České republiky zprostředkované jejich mobilními aplikacemi spadají pod vymezení taxislužby. Uber a Taxify dostaly od ministerstva také upozornění, že dopravní činnost, při níž nabízejí dopravní služby dopravci nebo řidiči bez příslušných oprávnění pro taxislužbu, je i nadále v rozporu s českým právním řádem.

Návrh novely zákona o silniční dopravě se projednával na jednáních pracovní skupiny, kterých v loňském roce proběhlo celkem šest. Jednání se účastnili zástupci jednotlivých taxislužeb a dispečinků. Další jednání této pracovní skupiny je plánované na 23. února. Konaly se také dvě schůzky v užším kruhu pouze se zástupci podnikatelů v taxislužbě – poslední proběhla dne 17. 1. 2018, kde bylo zástupcům vysvětleno stanovisko Ministerstva dopravy k rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

Zdroj: Ministerstvo dopravy