Nárůst potvrzuje i česká pobočka LeasePlanu, vedoucí společnosti v oblasti správy podnikových autoparků.

Počet vozidel v naší flotile vzrostl v prvním pololetí meziročně o 7,5 %, v současnosti máme v péči přes 22 500 aut. Účetní hodnota portfolia se meziročně navýšila o více než 12 %. Nejvíce jsme rostli v segmentu korporátních klientů,“ říká Jaromír Hájek, generální ředitel společnosti LeasePlan Česká republika.

Jaromír Hájek, generální ředitel společnosti LeasePlan Česká republika

Jaromír Hájek, generální ředitel společnosti LeasePlan Česká republika

Centrála firmy nedávno představila strategii, jejímž cílem je připravit LeasePlan na očekávané proměny automobilového byznysu. „Chceme postupně přicházet s produkty a službami, které nejenže budou na nové trendy reagovat, ale svým dílem je také spoluvytvářet. Novou éru má symbolizovat i změna našeho vizuálního stylu. Na podzim jej představíme širší veřejnosti. Globální reklamní kampaň poběží ve všech 32 zemích, v nichž působíme.“

 

Čím je charakteristický současný tuzemský trh operativního leasingu?

Trh je v každém případě stabilní a spektrum služeb, které dnes poskytovatelé operativního leasingu nabízejí, pokrývá potřeby v podstatě všech zákaznických skupin – od největších nadnárodních firem až po drobné živnostníky či privátní zájemce. V tomto ohledu si v ničem nezadáme s nejvyspělejšími západními trhy. Zároveň pozorujeme velmi ostrý konkurenční boj, který se projevuje nejen v oblasti cenotvorby, ale i snahou zaujmout jednotlivé zákaznické skupiny atraktivnější formou konkrétních produktů. Typické je například využívání moderních technologií při správě flotily, ale i během samotného výběru a objednávání vozů.

 

Jak se moderní technologie uplatňují ve správě flotil?

V současnosti už je běžným nástrojem elektronická kniha jízd, která je automaticky generována pomocí telematické jednotky zabudované přímo ve voze. Data, která se takto získají, lze využít pro řadu užitečných věcí. My například dovedeme na základě těchto dat analyzovat jízdní návyky konkrétních řidičů, odhalit, když jezdí neekonomicky anebo nebezpečně, což nese zbytečné náklady na straně jejich zaměstnavatelů. Společně pak hledáme cestu k nápravě, například formou kurzů bezpečné jízdy. Telematická data nám také pomáhají včas identifikovat poruchu, čímž lze rovněž předejít zbytečným výdajům. A tak bych mohl pokračovat. Ukazuje se, že nasazením vyspělé elektronické knihy jízd může firma ušetřit 10 až 20 % nákladů na provoz aut.

 

Myslíte, že moderní technologie budou v blízké době ovlivňovat správu flotil ještě výrazněji?

To zcela určitě. Pořád jsme jen na začátku poměrně radikální přeměny celého trhu s mobilitou. Přichází doba chytrých aut založená na širším využití alternativních pohonů, ale i nových forem podnikání. Mám na mysli například sdílené služby. Ty už dnes začínají být pro některé skupiny zajímavou alternativou. Týká se to hlavně moderně smýšlejících mladých lidí, pro které je výhodnější, když si auto čas od času krátkodobě pronajmou, než aby je vlastnili nebo dlouhá léta spláceli. Podobně začnou brzy přemýšlet i některé firmy.

 

Jak na takovou poptávku budete reagovat?

Už teď dokážeme uspokojit klienty, kteří potřebují vozidlo jen na krátkou dobu, třeba v období sezonních či jednorázových zakázek. Máme pro ně produkt FlexiPlan, díky kterému si mohou vůz pronajmout řádově na několik měsíců, přitom platí konstantní částku a automobil mohou kdykoli vrátit bez jakékoli penalizace. LeasePlan ale zároveň přemýšlí o tom, jak do svých produktů implementovat prvky sdílených služeb, o kterých jsem mluvil. Umíme si představit, že co je funkční zatím jen v omezené míře v privátní sféře, bude úspěšné i ve firemním segmentu.

 

Říkal jste, že se moderní technologie prosazují také při výběru a objednávání vozů. Jak?

My jsme byli před třemi lety první, kdo v České republice představil e-shop s operativním leasingem. Jde o webový portál LeasePlanGo.cz, který je přednostně určen malým firmám a živnostníkům. Věděli jsme, že právě tato skupina potřebuje uživatelsky jednoduchý a přehledný nástroj pro rychlou orientaci v naší nabídce. Povedlo se, LeasePlan Go už má přes dva tisíce zákazníků.

 

Na internetu dnes také narazíte hned na několik srovnávačů nabídek operativního leasingu. Jsou podle vás důvěryhodné?

Obávám se, že žádný z těchto srovnávačů nemůže poskytnout objektivní obrázek. Víte, operativní leasing je poměrně složitě strukturovaná služba s mnoha proměnnými. Vymyslet algoritmus, který by skutečně plnohodnotně vypočítal nejlepší možnou variantu, je velice složitý úkol, osobně zastávám názor, že je to dokonce úkol neřešitelný.

 

Proč si to myslíte?

Asi každý se před nákupem nějaké věci zorientuje v cenových nabídkách na internetu. Jenže něco jiného je, když kupujete komoditu, třeba oblečení nebo televizor, který má u všech prodejců stejné parametry. A něco jiného je vybírat službu. Když jdete s manželkou na večeři, tak nejlevnější restauraci asi minete, protože tušíte, že si tam příliš nepochutnáte, a navíc nechcete riskovat nějaké zdravotní problémy. S operativním leasingem je to podobné. O zdraví ve smyslu medicínském asi nejde, ale o finanční zdraví určitě. V podstatě všechny internetové srovnávače jsou založeny na komparaci měsíčních splátek. To je však hrozně málo, důležité je, co přesně tyto částky obsahují.

 

Na co by si tedy lidé měli dát pozor?

Rozsah služeb zahrnutých do splátek, které srovnávače sledují, je v podstatě stejný u všech poskytovatelů. Jde o povinné ručení, havarijní pojištění, sezonní pneumatiky, předepsaný servis a povinné platby, tedy dálniční známku, silniční daň a koncesionářský poplatek za rádio. Klíčová je ale konkrétní podoba služeb, třeba rozsah pojištění a pojistných limitů. Zahrnuje splátka nárok na náhradní vozidlo, pojištění čelního skla, bezplatnou non-stop asistenci doma i v cizině? A jak je to se servisem? Srovnávač vám neřekne nic o tom, jak kvalitní a hustou servisní síť budete mít k dispozici. Postará se o vás někdo, když budete mít poruchu při cestě do okrajových regionů nebo v cizině? Jaké servisní partnery poskytovatel operativního leasingu využívá? Problematická může být i položka sezonních pneumatik. Na jak kvalitní pneumatiky budete mít nárok? A co když vzhledem k vysokému nájezdu opotřebujete více sad pneumatik – budou všechny zahrnuty do splátky?

Jak vidíte, podstatných detailů je v případě operativního leasingu opravdu hodně. A to ještě nemluvím o takových faktorech, jakými jsou eventuální penalizace za nadlimitní, či dokonce podlimitní kilometry nebo o vyúčtování tak zvaného nadměrného opotřebení. Vše, o čem teď mluvím, může operativní leasing velice prodražit. Internetový srovnávač to nemá šanci zohlednit.

 

Jak si tedy zájemci mají operativní leasing vybrat?

Na podnikové úrovni, která je naší stěžejní zákaznickou sférou, to není problém. I když ještě před několika lety to úplně neplatilo. Dnes už je ale většina firem v obraze, snad i díky naší dlouhodobé osvětě, kterou se snažíme vést. Vědí, co od operativního leasingu čekat, na co si dát pozor, samozřejmostí jsou výběrová řízení. Horší je to s drobnými zájemci, živnostníky či privátními klienty, kteří z logických důvodů nedisponují patřičnou odborností. Doporučoval bych jim, aby výběru věnovali čas a energii, nechali si zpracovat nabídky od více poskytovatelů, ptali se na vše, co je zajímá. Velmi důležité jsou reference od příbuzných, známých a kolegů z práce. Vyplatí se to. Když se lidé spolehnou pouze na internetový srovnávač, můžou splakat nad výdělkem.