Nové Ducato modelového roku 2020 je výsledkem evoluce trvající téměř čtyřicet let. Vynikající výkonové parametry, ohleduplnost k životnímu prostředí a výrazné zaměření na celkové náklady na vlastnictví jsou odpovědí na současné potřeby profesionálů. Ducato představuje nejrozsáhlejší řadu vozidel s kompletním hnacím ústrojím vpředu i nejmodernější technologie. Totéž charakterizuje i Ducato Electric, první ryze elektrický model značky Fiat Professional, který byl navržený podle nejnovějších kvalitativních standardů skupiny FCA.

Ducato Electric bylo koncipováno a vyvíjeno na základě specifické a velmi podrobné studie skutečného využívání užitkových vozidel Fiat Professional. Ta zahrnovala mimo jiné i roční sběr údajů a potvrdila, že více než 25 % trhu je dokonale připravených na změnu mobility, především z hlediska použití vozidel, tras, potřeb dynamiky a výkonu.

Velmi dobré předpoklady stát se prvními uživateli ryze elektrických užitkových vozidel mají profesionálové pracující ve specifických oblastech, jako jsou e-shopy, poštovní a kurýrní služby či dodávky potravin do domu. Jedná se přitom o oblasti přepravy vyžadující přístup do městských center, tedy míst s rostoucími dopravními omezeními pro vozidla s konvenčním pohonem. 

Zákazníci, kteří se dnes zajímají o elektromobilitu, kladou zvláštní důraz na celkové náklady na vlastnictví, jejich trasy se příliš nemění a svá vozidla využívají velmi často, avšak s nízkým denním kilometrovým proběhem. 

Ducato Electric vznikalo ve spolupráci s významnými zákazníky značky Fiat Professional. Cílem této spolupráce bylo využít jejich znalostí trhu a identifikovat veškeré specifické požadavky na využití. Tato spolupráce umožnila individuální přístup a přizpůsobení jednotlivých verzí nejrůznějším aplikacím. Díky tomuto přístupu chce Fiat Professional nabídnout kompletní řešení elektrické mobility založené na studiu energetických potřeb schopných pokrýt každé poslání a zahrnující nejen vozidla, ale i infrastrukturu. To vše s důrazem na služby, které jsou v rámci současných potřeb mobility velmi žádané.

Ducato Electric nabízí kromě kompletní palety verzí i možnost volby baterií, a tedy i dojezdu, který dosahuje 220 až 360 km (v cyklu NEDC). Samozřejmostí jsou působivé výkonové parametry, výkon 90 kW a nejvyšší točivý moment 280 Nm. Nejvyšší rychlost je s ohledem na optimalizaci spotřeby energie omezena na 100 km/h.

Nové elektrické hnací ústrojí nijak negativně neovlivňuje ostatní silné stránky Ducata, jakými jsou nejlepší objemy ve třídě - od 10 do 17 m- a nejlepší užitečná hmotnost v kategorii 1950 kg.

Nové Ducato Electric bude klíčovým produktem značky Fiat Professional v oblasti elektrické mobility a při přechodu z tradiční volby vozidla na volbu mobility založenou na specifických pracovních a podnikatelských požadavcích. Podobně se změní i rozhodování při nákupu vozidla, kdy místo celkových nákladů na vlastnictví budou hrát roli celkové náklady na mobilitu.