Za prvních sedm měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích 274 osob. Vyplývá to z předběžných statistik Policie ČR. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 9 osob méně. Jedná se tak o historicky nejpříznivější bilanci v období leden až červenec. V červenci v důsledku dopravních nehod zemřelo celkem 46 osob, tj. o 14 méně než vloni. Nejtragičtější byla neděle 16. července se sedmi oběťmi. V červenci v důsledku dopravních nehod zemřelo celkem 46 osob, tj. o 14 méně než vloni.

Ministerstvo dopravy před prázdninami spustilo kampaň Zpomal budeš rychlejší, zaměřenou na bezpečné chování v dopravních omezeních na dálnicích a BESIP varoval také před zvýšeným pohybem chodců, cyklistů a řidičů motorek, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Po tragickém červnu se statistiky opět vracejí k poklesu nehodovosti, jak tomu bylo i v loňském roce, který přinesl celkově nejméně obětí na životech.

Snížit počet usmrcených je cílem Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Do roku 2020 chce zmenšit počet obětí v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí. K tomu, aby byla tato strategie pro letošní rok splněna, nesmí na tuzemských silnicích zemřít více než 427 osob. Z bilance prvních sedmi měsíců ale vyplývá, že pro  tento rok pravděpodobně splněna nebude. Pro leden až červenec byl stanoven předpoklad maximálně 228 usmrcených osob. Ten však splněn nebyl.

Aby se tuto strategii dařilo plnit, musí dojít ke snížení počtu mrtvých o téměř 22 %. Zatím nejvyšší meziroční pokles - 17,4 % byl zaznamenán v roce 2016, naopak nejvyšší nárůst + 17,5 % byl v roce 2007.
Zdroj: Ministerstvo dopravy