Nový grantový program Škoda Neřídit má za cíl finančně podpořit hendikepované k získání řidičského průkazu a tím i snazšímu zajištění mobility a samostatnosti. Finanční příspěvek až do výše 15 000 Kč na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni komisí složenou ze zástupců Škoda Auto a Konto bariéry.

Program je určen pro tělesně postižené s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž hendikep umožňuje řídit osobní automobil. Na stránkách www.skodaneridit.cz žadatel nalezne veškeré informace k podání žádosti, zástupci Škoda Auto a Konta Bariéry ze všech doručených žádostí vyberou minimálně 17 hendikepovaných, kteří získají finanční podporu. Ta je určena k získání řidičského oprávnění na osobní automobil v následujících 12 měsících, a to v libovolné autoškole, která umožňuje řidičský kurz pro hendikepované. Poplatek za kurz je proplácen přímo autoškole.

Mimo státních příspěvků mají držitelé průkazů ZTP a ZTP/P nárok na cenové zvýhodnění na nákup nového vozu Škoda v rámci navazujícího programu Škoda Handy. V centru Škoda Handy, kterých je v dealerstvích Škoda Auto v České republice více než 90, hendikepovaným pomohou nejen s výběrem a optimální úpravou vozu, ale i s žádostí o státní příspěvek, s řešením odpočtu DPH a se zajištěním výhodného financování a pojištění. U vybraných obchodníků Škoda Handy si vůz s úpravou pro ruční řízení lze i zapůjčit. Více informací na www.skoda-handy.cz.

Škoda Auto se na poli firemní společenské odpovědnosti 'ForFuture' zaměřuje na čtyři základní pilíře. Vedle bezbariérové mobility, kam patří právě grant Škoda Neřídit a program Škoda Handy, se dále koncentruje na podporu znevýhodněných dětí například prostřednictvím projektu 'Rozjedu to' ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové, dopravní bezpečnost prostřednictvím Výzkumu dopravní bezpečnosti a podporu technického vzdělávání. K tomu je nutno přičíst i výraznou ekologickou angažovanost, aktivní podporu regionů výrobních závodů Škoda Auto a zapojení zaměstnanců do projektu Zaměstnaneckých sbírek.