Vzhledem ke komplikacím a sporům mezi taxikáři a řidiči služby Uber se ministerstvo dopravy rozhodlo tuto problematiku aktivně řešit. V současné době připravuje návrh změny zákona, který by umožnil taxislužbám při komerční přepravě využívat místo taxametru mobilní aplikaci. Na přípravě základních principů nové legislativy resort pracuje už od začátku roku se zástupci ostatních resortů a s provozovateli klasických i alternativních taxislužeb. Moderní technologie nelze opomenout, avšak všichni musejí dodržovat stejná pravidla. S tímto návrhem rovněž ministerstvo dopravy jde na dnešní jednání na úřadu vlády, které je věnované širší problematice sdílené ekonomiky.  

Výsledkem je návrh využití aplikace jako taxametru a místo klasického označení Taxi na střeše by mohly být vozy označené příslušným polepem. Cílem je, aby všichni poskytovatelé těchto služeb měli stejné podmínky na trhu. Každý dopravce by musel být držitelem příslušného živnostenského oprávnění a mít evidované vozidlo a řidič oprávnění řidiče taxislužby. Používání aplikací v taxislužbě bude regulováno právními předpisy. Je důležité, aby každé vozidlo, které poskytuje komerční přepravu, bylo označeno jako komerční vozidlo určené k přepravě pro cizí potřeby, například identifikační nálepkou nebo plaketou.

Přeprava přes aplikaci by zároveň byla možná pouze na poptávku cestujícího, který má příslušnou aplikaci staženou ve svém mobilním telefonu. Důvodem je, aby byl zajištěn předchozí souhlas zákazníka s podmínkami přepravy a důvěryhodnost aplikace, které zákazník své údaje poskytne.