Na úrovni Evropské unie se v současné době projednává nastavení emisních limitů pro osobní automobily (OA), dodávky (LUV) a nákladní automobily (NA) pro následující desetiletí. Po schválení budou nové emisní limity závazné pro všechna nová vozidla registrovaná v EU. Níže naleznete přehled dosavadních výsledků jednání v hlavních parametrech, nejde ještě o konečné hodnoty. Auto SAP je v intenzivním kontaktu s rozhodujícími aktéry v tuzemsku i v Bruselu, aby finálně dojednaný text neohrozil budoucí konkurenceschopnost a prosperitu českého automobilového průmyslu.

AutoSAP aktivně podporuje výraznější započítávání plug-in hybridů v rámci benchmarků, Evropská komise a Evropský parlament tento prvek zatím nenavrhují. Benchmarky jsou podíly nízkoemisních vozidel (do 50g CO2/km) v rámci prodaných vozidel.

Evropská komise k 2025 na úrovni 15 % k 2030 na úrovni 30 %(jedná se o incentivu, nikoli povinný podíl)
Evropský parlament k 2025 na úrovni 20 % k 2030 na úrovni 35 %(doplněn malus za nedosažení tohoto podílu ve formě zpřísnění emisního cíle pro výrobce = povinný podíl/ AutoSAP malus nepodporuje)
Rada Evropské Unie k 2025 na úrovni 15 % k 2030 na úrovni 35 %(doplněno dvojnásobné započítávání nízkoemisních vozidel v členských státech s nízkým podílem nízkoemisních vozidel ve vozovém parku/ AutoSAP podporuje tento způsob započítávání)

Revizní kauzule

Evropská komise v roce 2024 + možnost ↑i↓cíle
Evropská parlament v roce 2023+ možnost ↑ i ↓cíle+ nárůst cílů po roce 2030 ve stejné trajektorii jako pro rok 2030
Rada Evropské unie v roce 2023 + možnost ↑ i ↓pro rok 2030+ podrobnější posouzení připravenosti trhu a dalších možností snižování emisí + úkol pro EK navrhnout cíle pro 2035 a 2040