Alternativní pohony v praxi

Dne 28. května 2019, leteckém muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

! Z důvodu naplnění kapacit již není možné se na akci přihlásit !

Přijměte pozvání na testovací jízdy spojené se zajímavými přednáškami, které budou řešit následující oblasti:

  • Financování vozů, legislativa
  • Vývoj zůstatkových hodnota a TCO
  • Problematika dobíjení elektromobilů a jejich návratnost
  • Budoucnost CNG, rozvoj plnicích stanic a zdanění

HARMONOGRAM:

 9.00 - 9.15       Zahájení

 9.15 - 11.00     Blok přednášek

11.30 - 13.00    Oběd

11.00 - 16.00    Testování vozů

 

Podmínky účasti:

a) Podmínkou účasti je řádné vyplnění přihlášky.
b) Akce je pro všechny správce vozových parků, finanční ředitele a majitele firem ZDARMA.
c) Zrušení účasti musí být zasláno písemně emailem na info@business-car.cz nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce. Neúčast na akci bez předchozího písemného zrušení je spojena s vybráním poplatku 2500 Kč s DPH. Tento poplatek slouží na úhradu výloh.

Seznámili jsme se s podmínkami účasti a souhlasíme s nimi. Prohlašujeme, že jsme oprávněni k přijetí faktury – daňového dokladu. Opravňujeme vás k vystavení faktury – daňového dokladu bez našeho podpisu.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro magazín Business Car:

Ve smyslu ustanovení § odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dle Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů – vydavateli magazínu Business Car, společnosti Institut Fleet Managera s.r.o., Novodvorská 1124/137, 142 00 Praha 4 – Braník, IČ 24716839, zápis Městský soud v Praze, oddílu C, vložce číslo 168404, a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity jakýmkoliv zaměstnancem správce nebo smluvním partnerem správce. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro zařízení osobních údajů do databáze odběratelů a účastníků akcí magazínu Business Car, pro účely marketingové a zasílání pozvánek, přihlášek či obchodních nabídek.

Prohlašuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 Zákona, že mohu svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat, že jsem si plně vědom svých práv dle ustanovení § 12 a § 21 Zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje jen v rozsahu nezbytném pro plnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení, se zpracováváním osobních údajů.

 

GENERÁLNÍ PARTNER AKCE HLAVNÍ PARTNER AKCE PARTNER AKCE

Údaje o společnosti

Celoroční předplatitel může na akci vzít svého kolegu:

Video z loňského školení:

 

Magazín:

02/2019

Obsah č. 02/2019:

  • Business Academy
  • Autem po Evropě
  • Pneumatiky a bezpečnost
  • Mobily za volantem
  • Alternativní pohony
  • Testy

+Objednat předplatné

> Mediaplán 2019