Sdružení automobilového průmyslu zveřejnilo údaje o vývoji průměrných mezd a počtech zaměstnanců v členských firmách za rok 2018. Zveřejněná data dokumentují pokračující dynamický růst mezd a dosavadní pozitivní ekonomický vývoj v odvětví. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 3,8 % na více než 133 tisíc osob. Průměrná měsíční mzda dosáhla téměř 41 000 Kč, což je o 30,8 % nad průměrnou mzdou v ČR.

Průměrná mzda

Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2018 byla 40 865 Kč. Oproti roku 2017 to představuje meziroční nárůst o výrazných 8,7 % (3 264 Kč).

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP dosáhl hodnoty 133 079 osob. Oproti roku 2017 to představuje meziroční zvýšení o 3,8 % (4 895 osob).

Skupina firem počet firem údaje za rok 2017 údaje za rok 2018
počet pracovníků průměrná mzda počet pracovníků průměrná mzda
Finální výrobci vozidel 14 39 696 45 607 42 720 50 766
Výrobci dílů 92 79 394 33 445 80 902 35 555
Účelové organizace 40 9 094 38 934 9 457 41 568
Celkem firmy Auto SAP 146 128 184 37 601 133 079 40 865

Růst mezd i počtu zaměstnanců zaznamenaly všechny kategorie - finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace. Výrazněji rostly počty zaměstnanců i mzdy ve skupině finálních výrobců. Ze zpracovaných údajů je zřejmé, že tuzemskému automobilovému průmyslu se i v roce 2018 dařilo a pozitivní ekonomický vývoj byl doprovázen vznikem nových pracovních příležitostí i růstem mezd.

Zdroj: AutoSAP