Ministerstvo dopravy vybíralo ze dvou nabídek. České dráhy nabídly provoz na linkách za celkovou úhradu kompenzace ve výši 3,851 miliardy korun a společnost RegioJet ve výši 5,298 miliardy korun. Cena se vztahuje k celému období devíti jízdních řádů, tedy od platnosti jízdních řádů 2019/2020 až do platnosti jízdního řádu v letech 2027/2028.

Za rok 2017 zaplatilo ministerstvo dopravy Českým drahám za objednávku 598 milionů korun. Jejich aktuální nabídka s částkou 445 milionů ročně je o 153 milionů výhodnější. Ušetřené prostředky půjdou na  zkvalitňování služeb a navýšení počtu vlaků.

Ministerstvo dopravy aktuálně řeší režim veřejných služeb po skončení platnosti stávajících smluv o veřejných službách. První skupinu linek tvořily dopravní výkony na lince R14A Pardubice – Liberec. Druhou skupinou jsou linky Ex2 Praha – Horní Lideč (směr Žilina), R18 Praha – Luhačovice, R8 Brno – Bohumín, R21 Praha – Tanvald, R22 Kolín – Nový Bor, R24 Praha – Rakovník a R26 Praha – Příbram – České Budějovice.

Otevírání trhu dálkové železniční dopravy vede k úspoře peněz daňových poplatníků a lepším službám pro cestující na železnici. Podklady k lince R14A, kde již došlo k podpisu smlouvy, ministerstvo dopravcům odeslalo už v červnu 2018, v červenci pak rozhodlo o nejvýhodnější nabídce.

Vláda plán liberalizace osobní dálkové železniční dopravy schválila už v roce 2014. Harmonogram počítá od počátku s tím, že v období let 2020 až 2033 bude postupně docházet k otevírání trhu vypisování nabídkových řízení. Před každým uzavřením smlouvy o veřejných službách přímým zadáním musí ministerstvo dopravy z hlediska hospodárnosti porovnávat doručenou nabídku Českých drah a případně alternativní návrhy jiných dopravců, kteří mají zájem provozovat dotovanou linku. Pokud ministerstvo nedostane jiné nabídky, pak jedná i nadále o přímém zadání pouze s Českými drahami.

Zdroj: Ministerstvo dopravy