Nové Audi A8 je prvním automobilem na světě vyvinutým pro vysoce automatizovanou jízdu úrovně 3. Audi AI traffic jam pilot přebírá řízení vozidla na víceproudých silnicích s popojíždějící dopravou rychlostí až 60 km/h, pokud to legislativa na příslušném trhu povoluje a řidič tuto funkci aktivuje. Předpokladem automatizované jízdy je maximálně přesný obraz okolí v každém okamžiku. Klíčovou technologií pro dosažení tohoto stavu je umělá inteligence.

Projektový tým dceřiné společnosti Audi Electronics Venture (AEV) představuje nyní na konferenci NIPS (Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems) monokameru, která díky umělé inteligenci generuje velmi precizní prostorový model okolí. Tato technologie umožňuje precizně zaznamenávat okolí vozidla.

Jako senzor slouží běžně dostupná přední kamera, která snímá oblast před automobilem se zorným úhlem cca 120 stupňů a poskytuje 15 snímků za sekundu s rozlišením 1,3 megapixelu. Tyto snímky jsou následně zpracovány neuronovou sítí, v níž probíhá také tzv. sémantická segmentace. Přitom je každému pixelu přiřazena jedna ze 13 kategorií objektů. Na základě toho dokáže systém rozpoznávat ostatní osobní vozy, nákladní vozidla, domy, dopravní značení na vozovce, chodce i dopravní značky a rozlišovat mezi nimi.

Systém využívá neuronové sítě také pro získávání informací o vzdálenosti objektů. Vizualizace zde probíhá prostřednictvím tzv. linií ISO, což jsou virtuální vymezení, která definují konstantní vzdálenost a s jejichž pomocí vzniká precizní prostorový model reálného okolí.

Technici Audi předem trénovali neuronovou síť pomocí metody „unsupervisedlearning“ (učení bez učitele), která na rozdíl od metody „supervisedlearning“ (učení s učitelem) nevyžaduje žádná předem roztříděná a klasifikovaná data. Na základě tohoto přístupu probíhá učení z pozorování situace a dění. Neuronová síť sledovala mnoho videí dopravních situací zaznamenaných stereokamerou. Z nich se síť naučila samostatně chápat pravidla, s jejichž pomocí vytváří prostorové informace z obrazů monokamery. Projekt společnosti AEV disponuje velkým potenciálem pro interpretaci dopravního dění.

Další projekty vystavené na NIPS

Tým Audi z laboratoře pro výzkum elektroniky ElectronicsResearchLaboratory z Belmontu (Kalifornie) ukazuje řešení pro jízdu na parkovištích a dálnicích založenou výhradně na umělé inteligenci. Řízení vozidla v příčném směru je přitom kompletně zajišťováno neuronovými sítěmi. Umělá inteligence se samostatně naučí generovat model okolí na základě dat z kamery a řídit automobil. Tento přístup nevyžaduje ani velmi přesnou lokalizaci, ani velmi přesné mapové podklady.

Audi při vývoji automobilů s funkcí autonomní jízdy profituje z rozsáhlé globální spolupráce v technické oblasti umělé inteligence, která zahrnuje inovativní a progresivní společnosti ze Silicon Valley, Evropy a Izraele.

Značka Audi se zúčastnila konference NIPS vlastní expozicí již v roce 2016 jako vůbec první výrobce automobilů. Audi je i v letošním roce sponzorem konference NIPS a hodlá svou síť kooperací v Kalifornii dále rozšiřovat. Specialisté na umělou inteligenci se mohou v expozici Audi na konferenci NIPS informovat také o pracovních příležitostech ve společnosti Audi.

Konference, podporovaná značkou Audi, se koná od 4. do 9. prosince.