Efektivní správa vozového parku se odvíjí zejména od správného výběru poskytovatele služeb, který je schopen respektovat specifické požadavky klientů. Každá společnost má danou určitou firemní kulturu, která přímo ovlivňuje politiku vedení vozového parku, která je často zmiňována jako "car policy".  Listopadové motivační školení se věnovalo různým přístupům ke správě vozového parku, přičemž nechyběl ani blok věnovaný TCO, jejichž důležitost bývá ve firmách často opomíjena.

Petr Kužel ze společnosti ALD Automotive s.r.o. rozebral problematiku z pohledu poskytovatele fleetových produktů. Ve své prezentaci představil aktuální trendy, k nimž musí společnost přihlížet při vytváření produktů v oblasti operativního leasingu. Jedná se především o rostoucí zájem po vozidlech s alternativními pohony, jejichž význam bude silnější s postupným rozvojem infrastruktury. Dále zmínil časté požadavky klientů na vybraná vozidla s ohledem na koncové uživatele. Správný výběr vozidla pro koncového uživatele má totiž značný vliv na jeho stav při vrácení.

Ve druhé části motivačního setkání představil Lukáš Hrubý inovativní přístup společnosti McDonald’s ČR spol. s r. o. při výběru firemních vozidel. Ten spočívá ve značné benevolenci při výběru vozu, který si zaměstnanec může vybrat dle svých preferencí na model i výbavu. Vedení pouze stanovuje finanční limit a určitá omezení spojená s firemní kulturou. Dále svým zaměstnancům dává doporučení, aby konfigurace automobilu byla finančně efektivní a příjemná na užívání.

Zajímavým příspěvkem byl pohled na firemní vůz ze strany zaměstnance. Ten totiž vnímá tento pracovní nástroj jako benefit, ale zároveň řeší úplně jiné náklady než firma. Z tohoto důvodu je třeba nastavit podmínky tak, aby bylo spokojené vedení i zaměstnanec. Svou roli při tom hraje i sjednané nadstandardní pojištění, které pro firmu nepředstavuje velkou finanční zátěž, ale v případě pojistné události šetří čas a eliminuje řadu nepříjemných situací. Důležité také je přesně stanovit odpovědnou osobu za vůz, s níž bude společnost řešit případné komplikace.

Za účast a prezentace děkujeme Petru Kuželovi a Lukáši Hrubému a také partnerům motivačního setkání, kterými byli ALD Automotive s.r.o., Renault Česká republika a.s. a Webasto Thermo & Comfort CZ s.r.o.

 

Partner
ALD Automotive s.r.o. Renault Česká republika, a.s. Webasto Thermo & Comfort Czech Republic s.r.o.