Katalog dodavatel 2013 Katalog dodavatelů (dále jen KD) magazínu Business Car je rozdělen do 17 odborných kapitol a obsahuje soubor kontaktních údajů firem a osob, které patří k dodavatelům zboží a služeb pro vozové parky. S přidáním firmy či instituce do katalogu se automaticky vytvoří firemní detail, který schvaluje redakce. Zároveň se k profilům firem automaticky přiřazují aktuální související zprávy, které uveřejnila redakce na www.business-car.cz.

Typy vizitek

Firemní vizitky se v základu dělí na placené (malá, střední, velká vizitka) a neplacené (každá firma podnikající v oboru fleet management může mít uveřejněnou vizitku zdarma). Neplacená vizitka obsahuje pouze základní údaje o firmě. Placená vizitka se dělí dle množství dat, která lze k profilu přidat na malou, střední a velkou. Po uplynutí placeného období přechází placená vizitka automaticky do základního, bezplatného stavu.


Neplacená vizitka – cena 0 Kč neomezeně

Údaje neplacené vizitky: registrační údaje, název firmy, IČ, adresa firmy, kraj, webové stránky, kategorie a krátký popis činnosti (až 500 znaků). Ve chvíli, kdy nebude zadána kategorie, daná vizitka se bohužel nezobrazí.

Konečnou podobu neplacené vizitky určují administrátoři KD a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění a umístění.


Malá vizitka – cena 2500 Kč / 12 měsíců

Údaje placené malé vizitky: registrační údaje, logo a název firmy, IČ, adresa a kontaktní údaje firmy, kraj, webové stránky, kategorie a krátký popis činnosti (až 500 znaků). Ve chvíli, kdy není zadána žádná kategorie, daná vizitka se bohužel nezobrazí.

Navíc je možné doplnit 1 kontaktní osobu s fotografií a kontaktními údaji a 1 pobočku.


Střední vizitka – cena 7500 Kč / 12 měsíců

Údaje placené střední vizitky: registrační údaje, logo a název firmy, IČ, adresa a kontaktní údaje firmy, kraj, webové stránky, kategorie a rozšířený popis činnosti (až 1500 znaků). Ve chvíli, kdy není zadána žádná kategorie, daná vizitka se bohužel nezobrazí.

Navíc je možné doplnit 2 kontaktní osoby s fotografiemi a kontaktními údaji, 2 pobočky, zařadit vizitku do 2 kategorií, uveřejnit až 4 fotografie poboček, ocenění, produktů.

Střední vizitka bude v příslušné kategorii zobrazována výše než malá a bezplatná vizitka!


Velká vizitka – cena 12 500 Kč / 12 měsíců

Údaje placené střední vizitky: registrační údaje, logo a název firmy, IČ, adresa a kontaktní údaje firmy, kraj, webové stránky, kategorie a rozšířený popis činnosti (až 1500 znaků). Ve chvíli, kdy není zadána žádná kategorie, daná vizitka se bohužel nezobrazí.

Navíc je možné doplnit 3 kontaktní osoby s fotografiemi a kontaktní údaji, 3 pobočky, zařadit vizitku do 3 kategorií, uveřejnit až 6 fotografií poboček, ocenění, produktů a připojit krátké promo video.

Velká vizitka bude v příslušné kategorii zobrazována výše než střední, malá a bezplatná vizitka!


Pravidla Katalogu dodavatelů

Do katalogu firem a institucí lze zařadit pouze zápisy aktivních českých firem a institucí nebo českých zastoupení mezinárodních firem a institucí, které se zabývají problematikou fleet managementu.


Název a logo společnosti

Název společnosti musí být uveden v podobě, v jaké se vyskytuje v rejstřících Ministerstva financí včetně právní formy. Logo lze ke společnosti přidat pouze jedno ve formátu 210x110px.

Tip: Pokud si nepřejete mít uvedeno jméno Vaší firmy tak, jak je zaneseno v rejstřících, kontaktujte redakci na info@business-car.cz.

Kontaktní údaje

Ve vizitce máte možnost uvést několik kontaktních spojení, dle velikosti vizitky.

Webové stránky lze přidat u všech formátů a vždy lze uvést pouze jednu doménu.

Popis činnosti

Popis činnosti firmy musí být souhrn činností firmy v logických větách v českém jazyce. Musí zahrnovat činnost celé firmy, tedy centrály i případných poboček a divizí. Délka popisu u neplacené a malé vizitky limitována 500 znaky, u střední a velké vizitky je limit 1500 znaky (písmena včetně mezer a interpunkce).

Zvláště v popisu činnosti nesmí být:

 • tázací, rozkazovací a zvolací věty
 • zbytečné nic neříkající věty typu "vše co jste kdy chtěli vědět o..." či "přijďte se podívat sami"
 • superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě, např.: "vyráběné naší nepřekonatelnou špičkovou technologií"
 • jakékoli zmínky o penězích (cena výrobků, slevy, atd.)
 • ukončení výčtů výrazy "atd." nebo "aj." a jejich ekvivalenty
 • verzálkami psaná slova, pokud se nejedná o zkratky, názvy výrobků či firem, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami
 • informace o adrese a regionu firmy
 • jakékoli kontaktní informace, jméno firmy
 • popisek nesmí být pouhým výpisem klíčových slov pro hledání
 • žádné zmínky o konkurenci
 • žádné informace související s časem (např. nově zrekonstruovaný, již 10 let na trhu apod.)

Konečnou podobu popisu činnosti u neplacené vizitky určují administrátoři KD a vyhrazují si právo upravit jeho konečné znění.

Kategorie

Každý zápis firmy může být zařazen do jedné nebo několika kategorií dle velikosti vizitky. Musí se jednat o kategorii co nejpřesněji vystihující činnosti firmy.

Pobočky

Pokud má firma či instituce více poboček, je možné je přidat pouze u placených zápisů (malá vizitka – 1 pobočka, střední vizitka – 2 pobočky, velká vizitka – 3 pobočky). Zápis pobočky musí mít s centrálou shodné tyto údaje: IČ, webovou stránku, kategorie, popis činnosti. U každé pobočky lze uvést: název, kontaktní údaje, adresu a kraj

Fotografie

U neplacených vizitek není možné umístit fotografie výrobků, reklamní letáky, logo firmy, textová sdělení (slogany, ceny) ani kontaktní osoby.

U placených vizitek je možné přidat několik kontaktních osob, fotografie poboček a výrobků, jedno logo společnosti. Formát fotografie kontaktní osoby by měl být 100x150px, nahrávaný obrázek nesmí mít více jak 3MB. Soubor musí být v jednom z následujících formátů: jpg, png, gif.

Promo video

K velké vizitce můžete vložit krátké promo video v iframe kódu.


Podle Smluvních podmínek je zadavatel odpovědný za soulad své grafiky ve FZ s platnými zákony ČR, dobrými mravy a etickými pravidly. Oddělení spravující grafiku a katalog si v případě uvedení údajů, které nebudou v souladu s těmito pravidly, vyhrazuje právo takovou grafiku uvést do souladu s těmito pravidly případně grafiku úplně odstranit.