Počet dronů na území České republiky roste. Zatímco profesionálně užívaných a evidovaných strojů je dnes zhruba tisícovka, rekreačně užívané drony jsou mezi občany po desetitisících. Bezpilotní létání do budoucna nabízí obrovské možnosti, Česká republika by se proto v této oblasti ráda stala jedním z evropských lídrů. V koncepci „Chytré nebe“ směruje k zavedení testovacího prostředí na úrovni aktuálních trendů na území Česka.

Využití bezpilotního létání má potenciál v řadě oblastí, od leteckého snímkování, přes inspekci infrastruktury, bezpečnost, pátrání a ostrahu objektů, zemědělství, telekomunikace, filmový průmysl až po transport zásilek včetně zdravotnického materiálu. Tyto stroje se nestále zdokonalují, narůstají jejich schopnosti a přitom se stávají dostupnějšími. Do budoucna se dokonce počítá i s možností přepravovat osoby.

Koncepce Chytré nebe definuje nepostradatelné pilíře – od využití tradičního know-how v letectví, přes univerzitní výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráci až po vytváření infrastruktury a optimálně fungující státní správu a regulaci. Ministerstvo dopravy chce zajistit bezpečný provoz dronů až na úroveň autonomního létání a podpořit rozvoj veškerých souvisejících služeb. Na českém území by měl vzniknout testovací prostor pro drony na úrovni aktuálních trendů v Evropě a ve světě. 

Součástí připravované strategie využívání bezpilotních letadel je pak také větší osvěta v této oblasti, kde aktuálně mezi nejčastější přestupky patří létání pro komerční účely bez povolení, nepovolené létání nad osobami, zástavbou a komunikacemi, a také lepší kontrola a vymáhání dodržování pravidel v praxi.

Zdroj: Ministerstvo dopravy
 
Tyto kroky se činí v souladu s novou evropskou legislativou, která by měla být schválena na přelomu let 2018 a 2019. Jejím cílem je vytvořit efektivnější a flexibilnější režim, který sjednotí pravidla bezpilotních letadel v celé EU. Zavede tři základní kategorie provozu a vazbu na tzv. UTM/U-Space, tedy služby a infrastrukturu pro řízení a monitorování dronů ve vzdušném prostoru. Nová legislativa mj. počítá také s vytvořením elektronického národního registru, který bude obsahovat všechny drony těžší než 250 gramů, respektive jejich provozovatele.