Po roce 1989 nastalo uvolnění v celé naší společnosti. Řidiči začali mít pocit, že s rozvojem demokracie i silniční zákony platí méně. Nově nabyté bohatství podporovalo nejen uplácení přestupků, ale také koupě drahých aut. Ta řidiči neuměli ovládat v mezních rychlostech, řidičsky na moderní auta prostě nestačili. Rozvoj mobilních telefonů přinesl na konci 90. let ještě jeden velmi negativní trend: používání mobilu za jízdy –jak telefonování, tak psaní i čtení textových zpráv.

Jasným trendem jsou kurzy defenzivní jízdy

Služební auta se postupně stala běžným zaměstnaneckým benefitem a firmy před 20 lety reagovaly na stav na silnicích. Pro své řidiče upřednostňovaly celodenní smykové kurzy, ve kterých se trénují ruce a nohy a jde hlavně o ovládání vozidla. Dnes je tomu naopak: od smykových kurzů se téměř upustilo a nahradily je spíše jiné formy, např. kurz defenzivní jízdy, kde řidiči trénují svůj mozek –jde o otázku jízdní strategie.

Bodový systém po 12 letech

V roce 2006 byl u nás zaveden bodový systém. Jeho smyslem je především identifikovat recidivisty, tedy ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí přestupků, a na rok je vyřadit ze silničního provozu. To se daří a společně s rostoucí pasivní bezpečností automobilů klesá počet usmrcených na českých silnicích.

Změna v chápání přestupku

Nově od června 2017 pak platí zákon o odpovědnosti za přestupky. Novinkou tohoto zákona je kromě jiného důraz na společenskou škodlivost přestupku.  Zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.

...

Celý článek a mnoho dalšího naleznete v novém čísle odborného časopisu Business-Car s přílohou o užitkových vozech. Objednávejte zde.