Řidiči západoevropských států stále nedodržují pravidla vysílání pracovníků. Vyplývá to z výsledků kontroly, kterou provedlo ministerstvo dopravy společně s ministerstvem práce a sociálních věcí necelý rok od poslední preventivní akce zaměřené na kontrolu vysílání zahraničních pracovníků v silniční dopravě. Z celkového počtu 154 vozidel zahraničních dopravců, z nichž 66 směřovalo do České republiky, splnili povinnosti pouze tři západní dopravci. Akce proběhla na přelomu července a srpna na dálnicích D1, D6, D8 a na hraničních přechodech Rozvadov, Hatě a Mikulov.

Nejčastěji se jednalo o německé řidiče, kteří přijeli do České republiky a neměli buď žádnou pracovní smlouvu, nebo jí neměli přeloženou do češtiny. Celkově bylo při namátkových kontrolách odhaleno bez povinných dokumentů 31 z 33 německých řidičů, osm z devíti rakouských, pět ze sedmi polských a dále řidiči z Velké Británie, Portugalska, Rumunska, Chorvatska, Španělska, Řecka nebo Slovenska.

Kontroly ukázaly, že situace se od loňského roku téměř nezměnila. Pouze tři řidiči zaměstnavatelů z takzvaných starých členských států EU plnili své povinnosti v rámci kontrolované legislativy. Naproti tomu u šoférů ze zemí v EU novějších se povědomí o tom, že zaměstnavatelé mají vybavovat své zaměstnance pracovními smlouvami v různých překladech, neustále zvyšuje.

V červnu ministr dopravy Ťok vystoupil na zasedání Rady unijních ministrů dopravy evropské rady v Lucemburku k návrhům sociálního a tržního pilíře Balíčku mobility. Shodu tehdy mezi sebou členské státy nenašly a přijetí pozice Rady tak bylo odloženo.
Zdroj: Ministerstvo dopravy