Zákony a předpisy

Sněmovna shcválila uvolnění podmínek provzování taxislužby

>admin admin
29 listopadu, 2019

Nově bude zavedena odpovědnost zprostředkovatele taxislužby za jimi zprostředkované přepravy a možnost využívat místo taxametru mobilní aplikace. Nikdo z poslanců nebyl proti, zákon nyní projedná Senát. 

Přijatá novela obsahuje všechna stanoviska Ministerstva dopravy, což je důležité pro dokončení našeho dlouhodobého záměru zpřehlednit situaci na trhu taxislužeb a ochránit pasažéry i poctivé řidiče,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Zákon má:

  •  Usnadnit elektronické objednání přepravy – dopravce nemusí použít taxametr ani mít vozidlo označeno svítilnou. Pokud dopravce hodlá provozovat výhradně tento typ služeb, nemusí mít ve vozidle taxametr.
  •  Zakotvit roli zprostředkovatele taxislužby a jeho odpovědnosti – dojde k zajištění rovných tržních podmínek, regulace největších hráčů na trhu a pravidla budou fakticky dopadat na všechny subjekty v rámci taxislužby.
  •  Zavést evidenční nálepky vozidel taxislužby – budou ji mít všechna vozidla taxislužby kvůli kontrole a informaci pro cestující.
  •  Adekvátně snížit povinnosti v tzv. klasické taxislužbě – nebude povinnost mít paměťovou jednotku taxametru, ve vozidle nebude muset být výpis z evidence vozidel taxislužby.
  •  Dát práva v provozu řidičům vozidel taxislužby se svítilnou a taxametrem. Tito dopravci mají více povinností, budou tedy moci využívat některá opatření jednotlivých měst (možnost využívat taxi pruhy, možnost zastavovat ve druhé řadě atd.).
  •  Výrazně zúžit pravomoc obcí k lokální úpravě problematiky taxislužby, snížit administrativu zrušením lokální zkoušky řidičů (z místopisu) a více využívat vozidla taxislužby (nebudou požadavky na vzhled vozidla).

Poslanecká sněmovna zabránila rozvratu námi navrženého systému, když se hlasováním ztotožnila s naší argumentací bránící destrukci komplexního systému v podobě pozměňovacích návrhů,“ doplnil ministr dopravy.  

V konečném důsledku budou, po nepřijetí pozměňovacích návrhů, úřady schopny postihovat protiprávní jednání v taxislužbě. Bude možné zjistit, který podnikatel je za poskytnutí přepravy odpovědný (pro případ dopravní nehody, nepoctivého jednání řidiče apod.). Taktéž se fakticky zjednodušuje podnikání, omezuje byrokracie a zamezuje se možnosti, aby jeden řidič nemohl být držitelem více průkazů řidiče taxislužby. Povinnosti pro taxi budou provázány na Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě a bude garantována vazba dopravce k jeho podnikatelskému vozidlu. Žadatel o oprávnění řidiče taxislužby bude muset i nadále mít v ČR některý z druhů povoleného pobytu.

Cílem schválené novely je, aby všichni poskytovatelé těchto služeb měli rovné podmínky na trhu. Rozšiřuje se pouze o další způsob, kterým bude možné taxislužbu provozovat. 

Vyjádření Ondřeje Krátkého (Liftago) k novele silničního zákona

Přepravní společnost Liftago se zájmem sleduje proces schvalování novely silničního zákona, kterou ve středu 27. 11. 2019 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Úpravy bude v následujících dnech posuzovat ještě Senát. Už teď je ovšem jasné, že oblast přepravy osob ve městech projde zásadní změnou. Profitovat by z toho měli zejména zákazníci. Na řadě je nyní otázka udržitelnosti dopravy ve městech a dopad rostoucího počtu vozů na životní prostředí.

Co se týče taxislužeb, novela jde správným směrem. Stanovuje nezbytně nutnou odpovědnost platforem za prověřování řidičů a umožňuje jednomu řidiči snadno střídat režim taxislužby přes aplikaci, přes taxametr nebo smluvní taxislužbu. Naštěstí se Ministerstvu dopravy podařilo sestřelit některé pozměňovací návrhy, které by vedly ke zhoršené ochraně proti nelegálnímu zaměstnávání řidičů bez pracovního povolení. Pokud by například prošel návrh společnosti Bolt, řidiči by mohli žádat o licence v několika městech najednou, díky čemuž by měli hned „několik životů“. Jakýkoliv podvodný taxikář by po spáchání přestupku nebo okradení zákazníka sice mohl přijít o licenci, ale kvůli nepropojenosti evidencí měst by klidně mohl automaticky použít jednu z dalších licencí z jiného města a jezdit dále.

Stále je zde ale mnoho dalších bodů k diskuzi. V novele například stále chybí pravomoci měst a jejich přístup k datům, která by mohla poskytnout lepší přehled o dopadu zvýšeného počtu komerčních řidičů na dopravní situaci ve městech. Jen za poslední rok a půl přibylo téměř čtyři tisíce taxikářů bez taxametru, a to jsou jenom ti, co jsou evidovaní. Podle Ministerstva dopravy bylo v Praze k lednu 2017 jen 852 vozidel bez taxametru, v lednu 2018 už 1228 vozidel, v lednu 2019 celkem 1978 vozidel a na začátku listopadu 2019 dokonce 5399 vozidel. To je velký problém z pohledu zahlcení měst auty a dopadu na životní prostředí. Proto je nezbytně nutné řešit otázku taxislužeb, ale současně nezapomínat na dopady jakýchkoliv rozhodnutí na budoucí dopravní situaci ve městech.

Klasické ride-hailingové služby už dnes začínají více než autům konkurovat městské hromadné dopravě, čímž ale ucpávají města. Za Liftago bych ocenil větší udržitelnost legislativy, tedy informovanější přístup poslanců a respekt ke zkušenosti z vyspělejších ekonomik. Novela sice srovná dosavadní nerovnou soutěž, města ale ztratí možnost ovlivňovat počet vozů. Není pochyb o tom, že příčinou dopravních zácp je z části právě také narůstající počet komerčních řidičů, mnohdy neoznačených.

Zdroj:Ministerstvo dopravy, Liftago

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit