Bezpečnost

Střetů se zvěří přibude, známe rizikové úseky

>Redakce Redakce
08 prosince, 2021

Období zimních měsíců, kdy se brzy stmívá a často je šero i během dnů zatažených šedivými mraky, znamená obecně zvýšené riziko nehod způsobených střety se zvěří. Jejich podíl navíc v posledních letech neustále roste. Podle analýzy Portálu nehod může podíl nehod příští rok na jaře v měsících, kdy je zvěř aktivní, poprvé překročit pětinu.

Lesní zvěř bývá aktivní především ve večerních a ranních hodinách; její výskyt hrozí v lese či v blízkosti polí a v místech, kde přechází vozovku při cestě za potravou. V období říje se navíc řídí pudy, a nebojí se přecházet i rušnější komunikace. Proto je třeba být na těchto místech zvláště obezřetný a řídit auto takovou rychlostí, aby jej bylo možné bezpečně zastavit.

Srážky se zvěří budou častější

Covidový rok 2020 výrazně rozkmital křivku vývoje nehod způsobených střety se zvěří. Nejprve s ohledem na snížení mobility výrazně ubylo těchto srážek, s nárůstem dopravy však jejich počet podstatně narostl, a to o poznání více, než tomu bylo v předchozím období.

Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod, k tomu poznamenává: „Na základě dat, která máme k dispozici, dokážeme predikovat vývoj poměru nehod se zvěří. Ukazuje se, že v příštím roce s největší pravděpodobností poprvé překročíme hranici 20 procent nehod, jejichž příčinou je střet se zvěří. K tomu by mělo dojít již na jaře 2022.“

Nehody se zvěří jsou častější právě na podzim a na jaře, kdy se zvyšuje jejich aktivita a zároveň je zhoršená viditelnost. Ve zbytku roku podíl nehod s touto příčinou klesá k hranici přibližně 15 procent.

„Ročně dochází k cca 15 tisícům nehod se střetem se zvěří šetřených Policií ČR a vznikne škoda v úhrnné výši cca 600 mil. Kč. Průměrná výše vzniklé škody v důsledku poškození vozidel nebo jiného majetku dosahuje u jedné nehody kolem 40 tisíc Kč,“ říká Petr Jedlička, hlavní analytik České kanceláře pojistitelů, která se podílí na provozu Portálu nehod.

Kde si dát nejvíce pozor?

Nejrizikovější komunikací z hlediska střetů se zvěří je podle analýzy Portálu nehod v České republice tzv. „Podkrušnohorská magistrála“ – tedy silnice I. třídy č. 13, spojující Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj. Za poslední dekádu zde počet nehod způsobených střety se zvěří překročil dvoutisícovou hranici a dosáhl 2243 nehod.

V těsném závěsu se pak drží podle Portálu nehod dálnice D1, s celkovým počtem nehod způsobených střetem se zvěří ve výši 2143 nehod. Mezi další rizikové silnice patří například silnice I. třídy č. 35, silnice I. třídy č. 38 (severojižní spojnice Libereckého, Středočeského a Pardubického kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje) nebo č. 11 (spojnice Královéhradeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje).

Nejrizikovější silnice podle počtu nehod způsobených střetem se zvěří za posledních 10 let

Zdroj: Portalnehod.cz

Největší pravděpodobnost střetu se zvěří podle krajů

Největší pravděpodobnost výskytu dopravní nehody způsobené právě střetem se zvěří se podle dat Portálu nehod týká tří okresů Kraje Vysočina. Na 1. pozici se umístil okres Pelhřimov, s podílem střetů se zvěří ve výši 29,95 % na celkovém počtu nehod. Následují pak okresy Třebíč, s 29,38% podílem, a Havlíčkův Brod, s 27,31% podílem. Na dalších příčkách se pak nacházejí okresy Břeclav (26,30 %), Česká Lípa (24,63 %), Kroměříž (23,82 %), Jičín (23,74 %), Jihlava (22,98 %) a Rakovník (22,81 %).

Absolutně nejvyšší je pak počet nehod způsobených střety se zvěří v okresech Česká Lípa (3431 nehod), Benešov (3380 nehod), Mladá Boleslav (3183 nehod), Příbram (2880 nehod) a Opava (2753 nehod).

Mapa rizikových míst ukáže, kde si dát větší pozor na zvěř

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám – právě například z důvodu střetu se zvěří.

Zdroj: Portalnehod.cz

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit