Bezpečnost

Mladí řidiči stále představují největší riziko nehody

>Redakce Redakce
11 října, 2021

Rychlá jízda nebo nepřiměřená rychlost jsou dlouhodobě nejčastější příčinou vážných dopravních nehod, tedy těch, které končí smrtí (40 %). A bohužel velmi často nepřizpůsobí rychlost jízdy předpisům, stavu vozovky ani dopravní situaci mladí řidiči.

„Přidat plyn“ je láká více než jejich starší, vyježděné kolegy. Vinou kombinace rychlé jízdy a nezkušenosti však bohužel mají nehody častěji tragické následky, ale i vyšší škody. Potvrzují to jednoznačně data Portálu nehod. A portál upozorňuje také na další – tentokrát letní – fenomén, jenž se často rovněž pojí s mladšími řidiči: rychlou, agresivní jízdu na motorce, která končí nehodou.

Nejnovější analýza Portálu nehod jasně ukázala, že poměr počtu nehod zaviněných rychlou jízdou se mění v jednotlivých věkových kategoriích.

„Právě ti nejmladší a nejméně zkušení jezdí rychleji a poměr nehod zaviněných z důvodu nepřiměřené rychlosti je u nich zdaleka nejvyšší. Více než třetina nehod (33,41 %) byla v roce 2020 u řidičů nejmladší věkové kategorie (18–24 let) způsobena právě z tohoto důvodu,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Poměr se snižuje úměrně s tím, jak se postupně zvyšuje věk řidičů. U řidičů ve věku 25–31 let je to již výrazně méně – 24,46 %; v další věkové skupině řidičů (32–38 let) je to už „jen“ 19,94 % nehod způsobených rychlou jízdou.

Podle dat Portálu nehod mají mladší řidiči výrazný podíl také na celkové výši škod, které v roce 2020 vznikly z důvodu nepřiměřené rychlosti. Jen řidiči ve věkové skupině 25–31 let takto způsobili celkové škody za více než 1 miliardu Kč. Nejmladší věková skupina (od 18 do 24 let) k tomu pak přidala 816 milionů Kč.

„Pokud jde o výši škod, je zajímavé, že průměrná škoda nehody způsobené mladými řidiči jako taková nebývá zas až tak vysoká. Celková škoda je však jedna z nejvyšších. Na vině je právě počet nehod, které mladiství způsobí. To může ukazovat i na fakt, že cena vozu mladistvých je nejspíše nižší, ale je to doháněno frekvencí nehod,“ dodal Jan Chalas.

Také z dat pojišťoven vyplývá, že mladší řidiči patří k těm rizikovějším. „U řidičů do 24 let je riziko, že způsobí nehodu, téměř 2,5krát vyšší, než je průměrná nehodovost v ČR,“ řekl Petr Jedlička, hlavní analytik České kanceláře pojistitelů, která se na provozu portálu podílí.

Dvě kola a vysoká rychlost = nejvyšší riziko nehody

„Data Portálu nehod také jasně ukazují to, co známe takřka všichni. Nejvíce riskují a porušují předepsanou rychlost ti, kteří neřídí čtyři, ale dvě kola. Právě podíl nehod z nepřiměřené rychlosti u motocyklů výrazně převyšuje ostatní dopravní prostředky. Rychle jedoucí motorka riskantně předjíždějící před zatáčkou ostatní, pomalejší řidiče na čtyřech kolech je všem dobře známý úkaz,“ uvedl Jan Chalas.

Nicméně právě takové jednání často končí nehodou. Například v jarních a letních měsících až 27 % nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti způsobí právě motocyklisté. Až teprve s dvoutřetinovým odstupem (na 9,7% podílu) jsou teprve řidiči osobních automobilů.

Je patrné, že i u řidičů motorek platí, že mladiství způsobují rychlou jízdou nejvíce nehod. Podílí se přibližně na 40 % nehod v průběhu celého roku. Vyplývá to z dat za posledních 10 let.

Připravte se na cestu s předstihem

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám právě například z důvodu nepřiměřené rychlosti.

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá vinou rychlé jízdy. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít místa, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo právě vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní. Upozornění vycházejí z dat sesbíraných za poslední dva roky.

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit