Flotiloví manažeři jsou již znatelně zkušenější a při výběrových řízeních se už tolik nezaměřují na výši měsíční splátky. Zohledňují daleko více faktorů, včetně TCO, řada firem má kvalitně a jasně definovanou Car Policy. 

Martin Štětina, obchodní ředitel společnosti ALD Automotive

Ještě před pár lety měla tento dokument, který určuje nejen pravidla provozu vozového parku společnosti a jeho obnovu, ale i odprodej starších vozů, definovaný méně než polovina firem. současnosti vykázala tato oblast výrazný posun. Martin Štětina, obchodní ředitel společnosti ALD Automotive, odhaduje, že téměř 90 % větších firem má Car Policy sestavenou dobře. Nicméně stále ještě existují velké rozdíly v jejím obsahu a kvalitě.

Car Policy má sestavenou většina firem. Kvalita těchto pravidel pro pořizování, správu a provoz firemních automobilů je ale velice rozdílná. Pomáháte vašim klientům v tomto směru Car Policy správně sestavit?

Mnoho společností nemá dostatečné vlastní kapacity na sestavení a objektivní vyhodnocení optimální Car Policy. Našim klientům se v tomto směru snažíme ušetřit náklady v průběhu celého smluvního vztahu, kdy v rámci pravidelných konzultací nad výhledem jejich potřeb, vytíženosti vozového parku, aktuálního TCO a našich dlouhodobých zkušeností navrhujeme změny a úpravu skladby konkrétního fleetu. Tento nezávislý rozbor poskytujeme zdarma na vyžádání i společnostem, které našimi klienty dosud nejsou.

Při rozhodování fleet managerů o výběru nových vozů hraje roli několik faktorů. Pomineme-li firemní strategii z hlediska preferovaného výrobce a užitných vlastností daného modelu auta, jsou nejdůležitějšími kritérii výběru spolehlivost a právě celkové náklady na pořízení a provoz vozidla. Naše firma se svým klientům snaží při výběru nejvhodnějšího vozidla poskytnout nezávislé konzultace s ohledem na specifické provozní a užitkové požadavky vozového parku.

Kterých chyb se v návaznosti na předchozí dotaz nejčastěji dopouštějí vaši klienti z pohledu TCO?

TCO v sobě zahrnuje nejen pořizovací cenu, ale hlavně další provozní náklady, náklady na správu a rovněž na veškeré servisní úkony spojené s provozem. Často opomíjenou otázkou je i zůstatková hodnota vozu při plánované obměně a problematika záruk spojená s prodejem na sekundárním trhu.

V rámci pravidelných konzultací s našimi klienty nad výhledem jejich potřeb se na základě zkušeností pokoušíme navrhnout změny a úpravu skladby konkrétního fleetu. Rozhodne-li se klient financovat svou flotilu užitím Full-service leasingu, značná část těchto starostí mu odpadá, neboť za provoz a spojené služby platí pouze pravidelné fixní měsíční poplatky.

Na které hlavní aspekty s přihlédnutím na TCO se má odpovědná osoba zaměřit při sestavování pravidel v systému Car Policy?

Odpovědní správci vozového parku by ve svých úvahách o optimalizaci fleetu měli věnovat větší pozornost průběhu servisních nákladů a křivkám zůstatkových hodnot jednotlivých značek. Tyto úvahy je vhodné zohlednit již na samém počátku návrhu optimální skladby fleetu a jeho obměny ve střednědobé časové perspektivě. Dané investice podléhají zejména schválení příslušného oddělení nákupu nebo finančního manažera společnosti.

Provozu vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) je přiřazován značný šetřivý potenciál. Jak hodnotíte zájem firem o tento druh paliva coby léku na vysoké TCO?

CNG je dnes nejpopulárnější druh alternativního pohonu. Ve srovnání s elektromobily, kde tvoří hlavní překážku vysoká pořizovací cena, zažívá mnohem vyšší vlnu zájmu. Financování aut na tento druh pohonu nabízíme, stejně jako u elektromobilů, prakticky od počátku, kdy se stlačený zemní plyn objevil na trhu. V tomto směru lze očekávat rostoucí odezvu mezi zákazníky, tedy i mezi klienty naší společnosti.

Zaměříme-li se na otázku kalkulovaných servisních nákladů, nespatřujeme u vozů s pohonem CNG žádné výrazné rozdíly oproti klasickým palivům. Existuje zde pouze minimální odlišnost z hlediska frekvence pravidelných servisních prohlídek, které nemohou mít prodloužené intervaly a jejichž revize je jako u všech plynových zařízení povinná jednou ročně. Naopak lze vzhledem k platné legislativě a podporám očekávat jejich rostoucí popularitu.

Pozornost věnovaná rozvoji ekologických paliv je v souladu s filozofií ALD Automotive International, jež klade vysoký důraz na snižování uhlíkové stopy svého celosvětového fleetu, aktuálně přesahující 1 300 000 aut.

Řadu problémů způsobuje vracení aut na konci operativního leasingu. Co byste klientům v tomto směru poradil?

Otázka vracení vozu tvoří často diskutované téma. V tomto směru usilujeme o maximální transparentnost. Každý klient má k dispozici manuál, v němž je podrobně definována míra přiměřeného opotřebení. Pro ALD Automotive zajišťuje službu posouzení stavu auta při jeho vrácení nadnárodní certifikační a zkušební společnost SGS. Případná poškození se zapisují do přebíracího protokolu a náklady na servisní práce, včetně náhradních dílů, jsou přepočítány s ohledem na amortizaci vozu.

 

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit