Finance

Konflikt na Ukrajině má dalekosáhlý vliv na českou logistiku. Tohle jsou nejpostiženější sektory

>Redakce Redakce
24 června, 2022

Od konce února 2022 jsme svědky událostí, které vnímáme jako největší krizi v dějinách Evropy 21. století. Ruská invaze na Ukrajinu je bezprecedentní situací v Evropě od druhé světové války. Události odehrávající se na Ukrajině jsou především dramatem a tragédií pro miliony Ukrajinců.

Invaze však vyvolala také mimořádné ekonomické jevy, které mají dalekosáhlé dopady na logistiku a dodavatelské řetězce. Ty už nyní pociťujeme na ceně pohonných hmot, zatím ještě stále nedostatku pracovních sil, ceně oceli či hnojiv a samozřejmě i na cenách v potravinářském průmyslu. Evropská rada zároveň přišla s šestým souborem protiruských sankcích a řadou alternativních řešení mimo jiné i pro logistiku.

Ceny pohonných hmot jako nepamatujeme

Stejně jako v sousedních státech, můžeme i u nás pozorovat od konce února obrovský nárůst cen nafty. Za poslední dekádu jsme nikdy nemuseli čelit tak rychlé dynamice růstu cen pohonných hmot. Skokový nárůst cen pocítily především logistické společnosti. Logistické smlouvy jsou založeny na mechanismech úpravy cen pohonných hmot, které absorbují dopady jejich růstu. U těchto mechanismů nejsou vysoké ceny hlavním problémem.

„Mechanismy úpravy cen pohonných hmot jsou nejčastěji založeny na průměrných měsíčních cenách pohonných hmot, méně často na čtvrtletních nebo ročních cenách,“ popisuje Michaela Dražanová, Fresh Logistics Director Raben pro Českou republiku a Slovensko.

Došlo k situaci, kdy sazby za služby nepokrývaly náklady na jejich poskytování. Velké subjekty jsou připraveny tento typ momentálního narušení absorbovat. Problémy nastaly u dopravců, kteří financují nákup pohonných hmot z běžných tržeb. Aby byla zachována kontinuita dopravních operací, museli logističtí operátoři i trh rychle reagovat zavedením platebních mechanismů, které by těmto dopravcům zachovaly kontinuitu činnosti.

Pro zákazníky se smlouvami, které nezahrnují úpravy pohonných hmot, byl březen 2022 měsícem výrazného nárůstu. Logističtí operátoři a dopravci, kteří viděli prudký nárůst cen pohonných hmot, byli nuceni přijmout okamžitá opatření, aby udrželi ziskovost svého provozu. Tato opatření většina klientů chápe. V tuto chvíli mírnou úlevu přináší zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun či odložení plateb daně z přidané hodnoty pro podnikatele v autodopravě do konce letošního října.

Začátkem července přijala Rada už šestý soubor protiruských sankcí, který zahrnuje i zákaz dovozu ropy. Řešením má být diverzifikace zdrojů a tras dodávek energií, různé energetické mixy a možnosti jednotlivých členských zemí. 

S náklady nemá kdo jezdit

Válka na Ukrajině vedla v některých evropských zemích k odlivu ukrajinských řidičů, kteří se vrátili zpět do vlasti, bojovat za svoji zem. Mnozí z nich se ze dne na den rozhodli pomáhat v ukrajinské armádě, čímž dopravci zůstali bez pracovních sil.

„Nedostatek řidičů je ale problém, s kterým se potýkáme dlouhodobě. Nedostatek pracovních sil se týká ale i skladníků, což také leckde způsobuje komplikace při plynulosti celého dodavatelského řetězce,“ dodává Dražanová.

Ukrajina a Bělorusko jsou navíc hlavními dodavateli EUR palet na evropské trhy. Sankce a zničené továrny povedou k nedostatku této komodity. Stejně tak omezení dodávek oceli a vysoké ceny ocelových materiálů budou mít navíc velký dopad na přerušení výroby nákladních automobilů a přívěsů a na výstavbu skladových zařízení.

Potravinářský průmysl 

Konflikt se bohužel velmi razantně dotkl i potravinářského průmyslu – dochází k obrovské nerovnováze v důsledku nedostatečných dodávek obilí a krmiv z Ukrajiny do Evropy, jde totiž o jednoho z největších producentů a dodavatelů těchto surovin v Evropě. Mnoho podniků již nyní nedostatek pociťuje. Potravinovým zabezpečením a cenovou dostupností potravin se zabývá Evropská rada. Řešením mají být tzv. koridory solidarity, které navrhla Evropská komise, a které mají usnadnit vývoz produktů z Ukrajiny 

„Sýpka světa“ je ničena probíhajícím ozbrojeným konfliktem

Podle výpočtů Organizace OSN pro výživu a zemědělství nebude letos kvůli ruskému útoku na Ukrajinu oseto až 30 % obdělávaných ploch. To bude mít významný dopad na celosvětové zásobování potravinami a ceny zemědělských produktů.

Ukrajina a Rusko jsou předními světovými dodavateli obilí a slunečnicového oleje. Tvoří 1/10 světového trhu s exportem pšenice, více než 50 % trhu se slunečnicovým olejem a přibližně 13 % světového vývozu kukuřice. Po ruské invazi zaznamenaly ceny pšenice nový rekord a ceny komodit prudce vzrostly. Polovina kukuřice v EU pochází z ukrajinské produkce a 1/3 hnojiv z Ruska.

Ukrajina již zakázala vývoz ječmene, žita, prosa a pohanky, stejně jako cukru, soli a masa. Byly zavedeny vývozní licence na vývoz pšenice, kukuřice a slunečnicového oleje. Také byl zakázán vývoz hnojiv, jejichž ceny již dosahují rekordních hodnot. Na červnovém zasedání Rady ministři zemědělství EU na základě květnových závěrů Evropské rady připomněli význam účinných koordinačních opatření na mezinárodní úrovni, která zajistí globální reakci na výzvy v oblasti potravinové bezpečnosti. Zdůraznili, že možnost přemístit uskladněné obilí z Ukrajiny před následující sklizní je potřebná jak pro Ukrajince, tak pro usnadnění situace na mezinárodních trzích.

Ministři rovněž znovu potvrdili soběstačnost EU u většiny zemědělských komodit díky společné zemědělské politice (SZP) a potvrdili schopnost SZP přispívat ke globálnímu zabezpečení potravin.

Následující měsíce prověří stabilitu systému

S ohledem na výše uvedené faktory budou nadcházející měsíce pro logistický průmysl obdobím velkých výzev. To se projeví ve zvýšení cen služeb a zároveň v boji o dostupnost zdrojů. Nikoliv cena, ale schopnost zajistit plynulost dodávek se stane klíčovým faktorem rozhodování zákazníků.

„Ve společnosti Raben Logistics Czech již řadu let realizujeme program zlepšování podnikání Better Everyday. V rámci implementace programu pomocí nástrojů štíhlé ekonomiky společně s našimi klienty a partnery analyzujeme procesy z hlediska jejich složitosti, standardizace nebo možného plýtvání, a to vše dává nám i našim klientům velkou výhodu v této komplikované době,“ zakončuje Michaela Dražanová, Fresh Logistics Director Raben pro Českou republiku a Slovensko.

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit