14. července 2024
Novinky, Zákony a předpisy

Bloková výjimka pro motorová – o čem je, jak je obcházena a co by se stalo při jejím neprodloužení?

>Redakce Redakce
24 června, 2022

V květnu příštího roku končí platnost takzvané blokové výjimky pro motorová vozidla. Ta mimo jiné zaručuje majitelům trvání záruky na jejich automobil i v případě využití služeb neautorizovaných servisů. Evropská komise plánuje nařízení prodloužit o dalších pět let. V opačném případě by mohlo dojít k monopolizaci stávajícího trhu a tím i výraznému nárůstu cen oprav vozidel. Zároveň však odborníci upozorňují, že pravidla stanovená blokovou výjimkou jsou již dnes v praxi mnohdy obcházena. 

Řada motoristů stále žije v domnění, že opravou jejich vozu v neautorizovaném servisu automaticky přichází o záruku. Takovéto pravidlo však již více než deset let neplatí díky takzvané blokové výjimce pro motorová vozidla.

„Dané nařízení stanovuje, že servis automobilů nesmí být výlučně vázaný pouze na autorizovanou síť výrobce značky vozu. Jinými slovy, pokud neautorizovaný servis při opravě dodrží automobilkou stanovené postupy a použije náhradní díly odpovídající kvality, není nijak ohroženo právo majitele uplatnit na svůj vůz záruku,“ vysvětluje Marek Zukal, jednatel společnosti Quick Stop Car.

Dříve byly neautorizované servisy nuceny pro zachování záruky zákazníka používat při opravách výhradně originální díly. Od roku 2010 však mohou pracovat rovněž s levnějšími součástkami odpovídající kvality. Bloková výjimka dále zakotvuje právo nezávislých servisů na plnohodnotný přístup k potřebným technologickým údajům a informacím spojených s opravami a údržbou daného modelu. Celkově tak toto nařízení výrazně zlepšilo postavení neautorizovaných servisů na trhu a přispělo k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí. Jeho platnost má vypršet v květnu příštího roku. Evropská komise však již neformálně potvrdila, že navrhne jeho prodloužení o dalších pět let.

Stejné podmínky pro všechny

Podle společnosti LKQ CZ, která je největším dodavatelem autodílů na českém trhu, je prodloužení platnosti blokové výjimky z pohledu zachování otevřenosti trhu nezbytné, zároveň je však třeba dbát na dodržování definovaných zásad.

„Bloková výjimka je přirozenou reakcí na ochranu zákazníků proti pokusům výrobců originálních dílů monopolizovat trh. Stále více součástek je však vyřazováno z konkurenční sféry a jsou vyráběny takzvaně na zakázku. Výrobci originálních dílů tak získávají větší podíl na sekundárním trhu tím, že navrhují systémy, které vylučují nezávislé opravny, a získávají tak monopolní postavení v mnoha klíčových oblastech,“ uvádí Ján Kondáš, ředitel korporátní komunikace LKQ CZ a regionu pro střední a východní Evropu. 

Na trhu tak z pohledu LKQ CZ často dochází k situacím, kdy výrobci originálních dílů různými způsoby záměrně zamezují nezávislým opravářům v přístupu k náhradním dílům i informacím. To by podle společnosti vyřešilo ustanovení orgánu, který bude monitorovat všechny účastníky trhu a vymáhat správné a úplné provádění nařízení.

„Pokud se dané problémy nebudou řešit, vznikne monopol originálních výrobců dílů a jejich smluvních distributorů na stále větší množství dílů. To povede k omezenému výběru pro spotřebitele a k inflaci spotřebitelských cen, protože počet nezávislých opraven se sníží, a tím se celkově zúží výběr pro spotřebitele,“ varuje společnost.

Možnost svobodné volby

V současnosti si při opravě nebo údržbě svého vozu může na českém trhu motorista vybírat mezi dražšími autorizovanými servisy či levnějšími garážovými opravnami.

„Trh autoopraven samozřejmě není černobílý. Nedá se říct, že by všechny autorizované servisy byly neúměrně předražené, a naopak ty menší nevykonávaly svoji práci s patřičnou profesionalitou,“ uvádí Zukal, jehož síť autoservisů Quick Stop Car cenově vykrývá pozici právě mezi autorizovanými a garážovými opravnami. „Obzvláště v dnešní ekonomicky složité době je však důležité ponechat zákazníkům možnost svobodné volby, komu při servisování svůj vůz svěří,“ uzavírá.

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit