Dominantní službou operativního leasingu je uzavřená kalkulace, která klientům zajišťuje neměnnou výši splátky, nezatěžuje je podrobnými vyúčtováními a je z provozního i finančního hlediska bezriziková. Tato služba je poměrně obsáhlá a ještě před podepsáním příslušné smlouvy je nutné si řadu neznámých vyjasnit předem. K nejcitlivějším stránkám operativního leasingu patří rekalkulace, vracení aut na konci operativního leasingu a průběžná péče o zákazníka v průběhu trvání smlouvy.

Na zajímavé téma jsme si povídali s Ing. Petrem Kohoutem, generálním ředitelem společnosti ALD Automotive. 

Jste součástí velké finanční skupiny Société Générale. Máte ze zahraničí dána interní nařízení, nebo striktní pravidla, jaké produkty a postupy v České republice uplatňovat? 

Výhodou naší příslušnosti k finanční skupině Société Générale je především možnost přístupu k portfoliu produktů, které skupina v různých částech světa nabízí. Pokud například kolegové ve Francii nebo Španělsku nabízejí něco, co by pro české zákazníky mohlo být zajímavé, máme možnost to bez dlouhých vývojových postupů do naší lokální nabídky zařadit. Skupina ale respektuje místní specifika, proto například nabízíme v České republice i na Slovensku finanční leasing, který není „core” produktem ALD celosvětově.

Podle jakých kritérií poskytovatele operativního leasingu vybírat? 
Výběr dodavatele, a u služeb to platí dvojnásob, je častokrát velmi komplexním procesem. V případě operativního leasingu zákazník outsourcuje péči o vlastní flotilu vozidel třetí straně a chce mít jistotu, že dodavatel služby neohrozí fungování společnosti – to platí u manažerských a tzv. referentských automobilů, ale ještě více u aut, která zajišťují vlastní činnost podniku (např. u dodávek rozvážejících výrobky zákazníkům). Jako u každého významného dodavatele jsou pak vhodnými kritérii výběru finanční zázemí a velikost společnosti, příznivé reference od jiných klientů a také schopnost přizpůsobit nabídku služeb potřebám společnosti. V České republice jsou, kromě ALD, čtyři, nejvýše pět společností, které by při výběru dodavatele mohly připadat v úvahu.

Při vyhodnocování nabídek na operativní leasing je jistě důležitý realistický pohled na celkové náklady vynaložené na pořízení a provoz vozidla po celou dobu užívání klientem. V čem podle vás management firem při vyhodnocování nabídek nejčastěji chybuje? 
Obecně se stále mnoho klientů soustředí jen na výši splátky, a tu se potom snaží vyjednat co nejnižší. Používají k tomu několikakolové tendry nebo dokonce elektronické aukce. Častokrát se pak tendruje rozsah služby, který není srovnatelný, o kvalitě ani nemluvě. Orientace na výši splátky není úplně správná, celkové náklady na provoz vozidla často uváděné pod zkratkou TCO (Total Cost of Ownership) jsou jako srovnávací kritérium vhodnější. V širším používání TCO ale brání jistá rigidita flotilových manažerů a velká obliba automobilů značky ŠKODA v České republice. Je však nutno uznat, že se firmy postupně učí a orientují se v nabídce operativního leasingu stále lépe.

Mění se trh zákazníků s operativním leasingem? 
Operativní leasing je dnes častěji předmětem zájmu středních a menších firem. Daří se nám stále více přesvědčovat o výhodách operativního leasingu i firmy s flotilou 5–10 aut. Nelze ještě říci, že by tento produkt v segmentu SME přímo dominoval, ale tendence postupného růstu je zde zřejmá. Rovněž viditelným jevem při poptávání služeb operativního leasingu je odklon zájmu o nezávislé lokální poskytovatele k renomovaným leasingovým společnostem.

Jak se vyvíjí zájem o operativní leasing bez doprovodných služeb?
Operativní leasing bez služeb je relativně méně oblíbený, a jeho podíl na celkovém objemu operativního leasingu automobilů spíše stagnuje. Vždy však budou existovat individuální důvody (daňové, provozní apod.), proč bude operativní leasing bez služeb poptáván, a proto bude mít v nabídce služeb leasingových společností své místo.

Jak se v poslední době vyvíjejí zůstatkové hodnoty automobilů? 
Vzhledem ke stavu na českém automobilovém trhu, který se projevoval v posledních měsících poklesem prodeje nových aut a stagnací trhu s ojetinami, nezaznamenaly obecně ani zůstatkové hodnoty nějaký významný nárůst. Pokud došlo k poklesu ceny operativního leasingu, tak zejména v důsledku snížení marží samotných poskytovatelů produktu. Samozřejmě, že u některých modelů ke změnám ZH došlo, ale tyto změny souvisí s běžnou obměnou modelových řad.  

Zůstatkové hodnoty jsou velmi nízké především u elektromobilů, ale i alternativních pohonů. Lze očekávat v blízké době změnu tohoto stavu?
Nízká poptávka po vozech s alternativními pohony je důsledkem absence výraznější fiskální podpory majitelů vozů ze strany státu. Rovněž chybí dostatečně rozvinutá infrastruktura, zejména v podobě plnicích stanic. U elektromobilů navíc vstupují do hry ekologická hlediska při recyklaci baterií. To vše se promítá do úrovně zůstatkových hodnot, které zůstanou nízké, pokud se podmínky na trhu výrazněji nezmění. 

Zabýváte se také prodejem ojetých vozidel. Existují poptávky i po ojetých automobilech do firemních flotil?
Na trhu panuje relativní nedostatek kvalitních ojetin, a proto se nám daří rychle a efektivně vozy z ukončených leasingových smluv na sekundárním trhu umísťovat. Nejčastějšími zájemci jsou ale obchodníci s auty v podobě velkých českých autobazarů nebo přímo fyzické osoby. Zájem firem naplnit vlastní flotily ojetými vozy od nás je spíše výjimečný.

Společnost ALD Automotive zaujímá významnou pozici na trhu leasingových produktů osobních a užitkových vozidel. V Evropě je druhým největším poskytovatelem operativního leasingu, v celosvětovém měřítku je na třetím místě. Společnost působí v celkem 37 zemích světa. 

Operativní leasing bez služeb je relativně méně oblíbený, a jeho podíl na celkovém objemu operativního leasingu automobilů stagnuje.

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit