14. července 2024
Finance

Přechod značky Mercedes-Benz na čistou elektromobilitu doprovází promyšlený plán

>Redakce Redakce
28 července, 2021

Mercedes-Benz směřuje do zcela elektrické budoucnosti. Značka s hvězdou bude do konce tohoto desetiletí připravena nabízet výhradně vozidla s elektrickým pohonem, pokud to cílové trhy dovolí. 

Mercedes-Benz bude od roku 2022 nabízet elektromobily napájené akumulátory ve všech segmentech, v nichž je značka zastoupena. Od roku 2025 budou všechny nové automobilové platformy výhradně elektrické a zákazníci budou mít u každého modelu na výběr alternativu s kompletně elektrickým pohonem. Mercedes-Benz ponechává i v rámci této urychlené transformace v platnosti své cíle v oblasti marží a ziskovosti.

Pro období mezi roky 2022 a 2030 se počítá s celkovými investicemi více než 40 miliard eur do akumulátorových elektromobilů. Rychlejší rozšíření nabídky elektromobilů s přesvědčivými užitnými vlastnostmi přinese dřívější přijetí elektromobility.

Technologický plán

Elektrický pohon pokryje všechny středně velké a velké osobní vozy a jako rozšiřitelný modulární systém se stane elektrickým základem budoucího portfolia BEV. Stejný osud čekají také sportovní vozy a jejich výkonné deriváty divize AMG. Výjimku nebudou mít ani lehké užitkové vozy. 

Akvizice nových společností

Mercedes-Benz již reorganizoval své aktivity v oblasti pohonů spojením plánování, vývoje, nákupu a výroby pod jednu střechu a nyní zvyšuje vlastní podíl na tvorbě přidané hodnoty i ve vývoji a výrobě poháněcí techniky pro elektromobily. Tento krok zahrnuje akvizici britské společnosti YASA, která se specializuje na elektromotory. V urychlené elektrické strategii značky Mercedes-Benz bude hrát klíčovou roli Čína, která je v současnosti největším elektromobilovým trhem na světě se stovkami firem a dodavatelů specializovaných na software a komponenty pro elektromobily.

Akumulátory

Mercedes-Benz potřebuje kapacitu výroby akumulátorů více než 200 GWh a společně s partnery plánuje vybudovat na celém světě osm výrobních závodů pro akumulátorové články. Tyto kapacity rozšíří již plánovanou síť devíti závodů pro výrobu akumulátorových systémů. Příští generace akumulátorů bude dalekosáhle standardizovaná a bude ji možné používat ve více než 90 % všech budoucích osobních a lehkých užitkových vozů.

Výroba akumulátorových článků v Evropě umožní značce Mercedes-Benz transformovat současnou výrobní síť v oblasti pohonů. Mercedes-Benz bude prodlužovat dojezd v průběhu životního cyklu jednotlivých modelů osobních a lehkých užitkových vozidel nepřetržitým zaváděním nových technologií akumulátorových článků do jejich výbavy. Mercedes-Benz pracuje na příští generaci akumulátorů společně s partnery, jakým je například firma SilaNano. Cílem je zvýšit energetickou hustotu použitím výrazně většího podílu křemíku na anodě. To umožní dosud nevídané dojezdy a ještě rychlejší nabíjení. Mercedes-Benz vede navíc jednání s partnery v oblasti technologie s pevným elektrolytem. Jejich společným cílem jsou akumulátory s ještě vyšší úrovní energetické hustoty a bezpečnosti.

Nabíjení

„Plug & Charge“ umožňuje nabíjení bez dodatečných kroků pro autentizaci a placení. Služba „Plug & Charge“ bude spuštěna ještě v letošním roce v souvislosti s uvedením modelu EQS na trh. „Mercedes me Charge“ je již dnes jednou z největších nabíjecích sítí na světě a v současnosti zahrnuje na celém světě více než 530 000 nabíjecích přípojek se střídavým nebo stejnosměrným proudem. Mercedes-Benz kromě toho spolupracuje se společností Shell na rozšíření nabíjecí sítě. Zákazníci získají lepší přístup k nabíjecí síti Shell, která bude do roku 2025 zahrnovat 30 000 nabíjecích přípojek v Evropě, Číně a Severní Americe, a to včetně více než 10 000 rychlonabíjecích stanic. Mercedes-Benz kromě toho plánuje prémiové nabíjecí stanice v Evropě, které budou zákazníkům nabízet individuální nabíjecí služby ve výjimečných lokalitách.

Koncept dojezdu 1000 kilometrů

Mercedes-Benz v současnosti vyvíjí elektromobil VISION EQXX s reálným dojezdem více než 1000 kilometrů. Cílem je také dosažení jednociferné spotřeby elektrické energie v kWh na 100 kilometrů při normální rychlosti jízdy na dálnici, což odpovídá dojezdu více než 10 km na kWh. Světová premiéra je plánována na rok 2022. 

Transformace výroby

Díky modernímu systému výroby MO360 může Mercedes-Benz již dnes vyrábět akumulátorové elektromobily velkosériově. Osm elektricky poháněných modelů bude od příštího roku sjíždět z montážních linek sedmi výrobních závodů na třech kontinentech. Všechny závody pro montáž osobních automobilů a akumulátorů, provozované společností Mercedes-Benz AG, kromě toho přejdou do roku 2022 na klimaticky neutrální výrobu.

Mercedes-Benz kromě toho plánuje výstavbu závodu pro recyklaci akumulátorů v bádenském Kuppenheimu. Společnost tak rozvíjí potřebné know-how a současně si zajišťuje recyklační kapacity. Uvedení recyklačního závodu do provozu je plánováno na rok 2023 – v závislosti na výsledcích zatím velmi slibně probíhajících jednání s úřady.


Personální plán

Transformace od spalovacích motorů k elektrickému pohonu je možná a ve společnosti Mercedes-Benz je již v plném proudu. Mercedes-Benz spolupracuje s odbory na nové orientaci svých zaměstnanců. Společnost přitom sází na rozsáhlé rekvalifikační programy, přirozenou fluktuaci a nabídky odstupného. Technické akademie nabízejí zaměstnancům školení v perspektivních oborech. Jen v roce 2020 bylo v Německu školeno v oblasti elektromobility 20 000 zaměstnanců. Pro vývoj budoucího operačního systému MB.OS bylo na celém světě vytvořeno 3 000 nových pracovních míst pro softwarové inženýry.


Finanční plán

Mercedes-Benz ponechává v platnosti své cíle v oblasti marží a ziskovosti, stanovené na podzim 2020. Předpokladem pro tyto cíle byl 25% podíl hybridních vozidel a elektromobilů (xEV) na celkovém prodeji v roce 2025. Aktuální potvrzení těchto cílů je založeno na předpokladu výrazného nárůstu podílu xEV na 50 % v roce 2025 a vývoje trhu, na němž budou vozidla se spalovacími motory do konce tohoto desetiletí v podstatě nahrazena elektromobily.

Důležitým faktorem pro dosažení cílů v oblasti marží a ziskovosti je zvýšení čisté tržby na jedno vozidlo – například zvýšením podílu vrcholných modelů elektromobilů Mercedes-Maybach a Mercedes-AMG. Mercedes-Benz bude kromě toho usilovat o ještě přímější kontrolu nad cenami a prodeji. Další pozitivní vliv budou mít vyšší tržby v oblasti digitálních služeb. Mercedes-Benz současně pracuje na dalším snižování fixních a variabilních nákladů a na snižování podílu věcných investic na celkovém objemu investic. Ke snižování nákladů přispějí standardizované akumulátorové platformy a rozšiřitelné automobilové platformy společně s pokrokem v oblasti akumulátorové technologie. Podíl nákladů na akumulátory na celkových nákladech na vozidlo se pravděpodobně výrazně sníží. Kapitálová alokace se posune od „Electric first“ k „Electric only“. Investice do spalovacích motorů a technologií pro plug-in hybridní pohony klesnou v období mezi roky 2019 a 2026 o 80 %. Mercedes-Benz na základě toho předpovídá pro zcela elektrický svět podobnou ziskovost jako v éře spalovacího motoru.

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit