Otázky pro

ROZHOVOR: Zdeněk Kaplan, Innogy Energo

>Redakce Redakce
25 ledna, 2022

Protože náš rozhovor probíhal v době vrcholící energetické krize, naše otázky směřovaly především na problematiku extrémních nárůstů palivových nákladů u elektromobilů a vozidel na zemní plyn. Důležitá témata jsme probírali s Ing. Zdeňkem Kaplanem, předsedou jednatelů společnosti innogy Energo.

Ing. Zdeněk Kaplan, předseda jednatelů společnosti innogy Energo

Zatímco ještě v polovině října stál kilogram plynu průměrně okolo 28 Kč, nyní je u některých čerpacích stanic cena více než dvojnásobná a někde se blíží i 60 korunám. Jak se bude vyvíjet cena na vašich plnicích stanicích?

Všichni sledujeme, co se v posledních měsících dělo na trhu s energiemi, mám na mysli dramatický nárůst cen jak elektrické energie, tak i cen zemního plynu (cena komodit vzrostla až na 6násobek původních hodnot během několika málo měsíců). Řada provozovatelů CNG stanic nakupuje zemní plyn podobně jako provozovatelé klasických čerpacích stanic, například na měsíc dopředu. V minulých letech se tato strategie nákupu plynu vyplácela. Letos je situace naprosto odlišná. Podle mě však cena někde na úrovni 60 Kč/kg není zcela adekvátní a může mít druhotný cíl v odrazení řidičů k čerpání na takových stanicích. My se snažíme o zodpovědný přístup postavený na tom, že část plynu nakupujeme dopředu a pak dokupujeme plyn dle aktuální poptávky. Takto se snažíme zajistit pro naše zákazníky co možná nejstabilnější prostředí, aby se jich situace, jako nastala letos, dotkla co možná nejméně. Zdražení na našich stanicích na hodnotu 32,40 Kč/kg včetně DPH je jistě nepříjemné, ale je daleko od zmiňovaných 60 Kč. Zároveň nyní plně promítáme do ceny nulovou hodnotu DPH, cena CNG je tak na našich stanicích na hodnotě 26,78 Kč za kilogram. Další vývoj naší ceny CNG bych nechtěl takto dopředu avizovat, situace na trhu se opravdu mění každým dnem, nečekám však dramatické změny. Pokud budeme ještě upravovat cenu, tak v řádově desítkách haléřů za kilogram.

Kolik je v současné době v Česku veřejných plnicích stanic? A lze predikovat vývoj cen zemního plynu? Některé menší vozové parky mluví o rychlém prodeji aut na CNG.

Dnes je v naší republice okolo 220 veřejných CNG plnicích stanic a z toho počtu je 65 našich vlastních, provozovaných pod značkou innogy. K vaší druhé části otázky bych uvedl, že si rozhodně nemyslím, že stávající situace by měla vést k rychlému zbavování se vozidel na CNG. Dnešní situace je spíše ovlivněna aktuálním výkyvem na trhu s energiemi. Ale očekávám, že v řádech měsíců dojde ke zklidnění a jednotlivé subjekty upraví své chování s cílem dosáhnout větší míry stability a jistoty i pro své zákazníky. A zemní plyn bude mít svůj význam i do budoucna. Navíc dnešní trend v CNG je v rostoucím podílu biometanu vůči klasickému zemnímu plynu. A v tom jsme na trhu lídrem. Letos naše prodeje tvoří přibližně 45 % biometanu.

Biometan tedy dokáže konkurovat cenou a nabídnout nižší emise?

Klasický zemní plyn řadím také mezi fosilní paliva. Ale biometan je obnovitelný zdroj energie. Takže budoucnost CNG vidím v biometanu, tedy v takzvaném bioCNG. Tento obnovitelný zdroj má svou roli na trhu a má i svou výhodnost pro zákazníky. Je třeba si všímat i toho, že se zpřísňují limity emisí CO2 a narůstají cíle pro využití obnovitelných zdrojů v dopravě. Oboje má a bude mít daleko větší vliv na klasické pohonné hmoty. A právě CNG, do budoucna především bioCNG, bude přispívat k plnění těchto cílů. Budoucnost však bude z hlediska paliv daleko pestřejší. V minulosti šlo především o naftu a benzin, případně LPG. V posledních letech pak je tu nárůst podílu CNG/LNG a v současnosti se začíná hodně rozvíjet elektromobilita. V budoucnu pak přijde na řadu i využití vodíku. Aktuální ceny na našich plnicích stanicích stále jasně hovoří o ekonomické výhodnosti CNG v porovnání s benzinem a naftou.

I přesto se zdá, že elektromobilita ze současné situace těží ve svůj prospěch víc než ostatní alternativní pohony. Pomůže podle vás současná situace k rychlejšímu přechodu na elektromobily ve firemních flotilách?

Za poslední rok se v elektromobilitě podařilo spousta věcí a z toho důvodu si myslím, že obliba tohoto pohonu do budoucna poroste. Určitě si ale nemyslím, že by kvůli aktuální vyšší ceně CNG firmy hromadně přecházely na elektromobilitu. Firmy asi nikdy nenahradí celé vozové parky za elektromobily, ale nejspíše to bude mix vozidel v závislosti na způsobu provozu. Zároveň je i vidět posun ve stárnutí vozového parku, což znamená, že část provozovatelů odkládá obnovu vozidel.

Vaše společnost získá z evropských prostředků finance na výstavbu rychlonabíjecích stanic. O jakou částku se jedná? Respektive kolik dobíjecích stanic bude možné z této dotace vystavět?

Po několika letech, kdy jsme se soustředili na upevnění pozice lídra trhu CNG, nyní chceme adekvátně posílit také v elektromobilitě. Naší ambicí je, aby značka innogy patřila k největším poskytovatelům nabíjení pro elektromobily v Česku. Již toto léto u nás bylo ve znamení elektromobility. Díky letní akvizici společnosti Olife Energy Net, která již provozuje dvacet nabíječek, můžeme řidičům elektromobilů poprvé nabídnout nabíjecí body po celé republice. Dalším krokem k naplnění našeho ambiciózního cíle je nejnovější projekt sítě 112 nabíječek, kterou chceme zprovoznit do konce příštího roku.

O jak výkonné rychlonabíječky půjde?

Půjde o standardní AC nabíjecí stanice o výkonu do 22 kW, které nabízejí nabití v řádu několika hodin. V některých lokalitách budeme vytvářet nabíjecí huby, kde k těmto „pomalým“ nabíječkám doplníme i DC nabíječky s výkonem 50–150 kW, abychom poskytli komplexní službu našim zákazníkům.

V jakých lokalitách budou nové dobíjecí stanice vznikat? Jaké podmínky se zohledňují?

Když to řeknu hodně obecně, bude se jednat o lokality, kde uživatelé stráví více než hodinu času. Různá parkoviště u obchodních center nebo třeba turisticky atraktivní místa.

Firmám jste navrhli a postavili řadu dobíjecích stanic na klíč. Na jaké nejčastější překážky narážíte? Stává se často, že dobíjecí stanice nelze vystavět například z důvodu zastaralé a nedostatečné kapacity elektrické sítě nebo z důvodu nesouhlasu majitele pozemku či budovy?

Samozřejmě každý projekt je unikátní a mnohdy se vyskytnou nemalé problémy s výstavbou, ale překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Pokud chcete příklad těch nejčastějších problémů, se kterými se setkáváme, pak je to nejednotnost výkladu legislativy jednotlivých stavebních úřadů a také dostupnost kapacity sítí v některých lokalitách. U výstavby našich veřejných nabíjecích stanic pak může být i mylná domněnka, že jde o tzv. velký business. Proto v některých případech pronajímatelé požadují i extrémně vysoké nájemné, které nemůžeme akceptovat a musíme těmto partnerům nejprve dokázat, že výstavba a provozování nabíjecích stanic je velmi nákladná záležitost i z hlediska provozních nákladů a kdybychom vše promítli do ceny nabíjení, tak by zde nikdo vozidly na elektrický pohon nejezdil.

 

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit