V rámci výzkumného projektu konsorcia „Bidirectional Charging Management – BCM“ (konsorcium pro řízení obousměrného nabíjení) bude firemním zákazníkům předáno 50 vozů BMW i3 pro testování v běžném režimu. 

Cílem projektu je poprvé propojit vozidla, nabíjecí infrastrukturu a rozvodné sítě způsobem, který usnadní využívání obnovitelné energie a zároveň zvýší spolehlivost dodávek energie. Výzkumný projekt bude probíhat po dobu tří let pod záštitou Německého centra pro letectví a kosmonautiku a za finanční podpory německého Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky. 

Reálný provoz ukáže směr

Elektromobily se schopností obousměrného nabíjení budou schopny po připojení ke kompatibilní nabíjecí stanici nebo nabíječce Wallboxu nejen odebírat elektrickou energii pro své vysokonapěťové baterie, ale budou mít také možnost tento proces obrátit a dodávat energii zpět do elektrické sítě provozovatele distribuční sítě. Tím se baterie elektromobilů účinně promění v mobilní zařízení pro skladování energie, které může v případě potřeby rovněž dodávat elektrickou energii. Integrace co největšího počtu elektromobilů do energetické sítě tímto způsobem vyžaduje nesčetné inovace, pokud jde o techniku samotných vozidel, a to především o nabíjecí hardware, řízení nabíjení a komunikační rozhraní se zúčastněnými stranami v energetickém sektoru, a také o právní záležitosti. 

Dosažení pokroku v těchto oblastech je úkolem výzkumného projektu, v němž BMW Group působí jako vedoucí konsorcia. K němu se připojují společnosti KOSTAL Industrie Elektrik GmbH (vývoj nabíjecího hardwaru), KEO GmbH (dodavatel softwaru pro propojení zákaznických systémů s dodavateli energie), provozovatel přenosové sítě TenneT a provozovatel distribuční sítě Bayernwerk Netz GmbH (obě se zabývají službami energetického systému), Výzkumný ústav pro energetiku a Výzkumné sdružení pro energetiku (výzkumy v oblasti dopadů na energetický systém a celou síť, stejně jako vyhodnocování dat z měření), Technologický institut v Karlsruhe (KIT; výzkum trhu s elektřinou a dopadů na síť) a Univerzita v Pasově (výzkum uživatelů). 

Pilotní zákazníci budou nyní jako první využívat tento nový technologický paket. V zásadě se skládá z techniky ve vozidle a backendu (BMW), inteligentní nabíječky Wallbox (KOSTAL) a sítě pro propojení elektromobilu, Wallboxu a elektroinstalace v budově zákazníka s elektrickou sítí (Bayernwerk, KEO a TenneT). Prvním efektem, který bude mít přímý dopad na zákazníky, bude maximalizace využití energie vyrobené z vlastního fotovoltaického systému, což povede k výraznému snížení nákladů na elektřinu.

V druhé fázi bude tento efekt doplněn funkcí V2G (vehicle-to-grid), což znamená, že se zákazníci zapojí do nových obchodních modelů obchodování s energií a stabilizace elektrické sítě. Třetí etapa rozšíří zkušební provoz na zákazníky s flotilami elektromobilů, kteří budou svá vozidla využívat jako krátkodobá akumulační zařízení pro eliminaci špiček spotřeby energie v denním cyklu zatížení.

Stabilní dodávky energie

S rostoucím počtem elektromobilů na našich silnicích se bude dlouhodobě zvyšovat množství potřebné elektrické energie. Zároveň bude narůstat potřeba inteligentního řízení toků energie, protože jen tak lze optimálně využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů.

V praxi to znamená, že vozidla zapojená do sítě mohou na výzvu provozovatele distribuční nebo přenosové sítě nabíjení přerušit a později obnovit. Technologie obousměrného nabíjení (pro zpětné napájení), která se nyní zkoumá, by mohla vést k ještě větším výhodám. Umožňuje totiž používat zaparkovaná elektrická vozidla připojená k nabíjecí stanici nebo Wallboxu jako flexibilní mobilní zařízení pro skladování energie.

V obdobích obzvláště vysoké poptávky po elektřině mohou tato vozidla dodávat do sítě dodatečnou energii, zatímco jejich vysokonapěťové baterie se nabíjejí hlavně v době, kdy je k dispozici elektřina z obnovitelných zdrojů nebo je celková poptávka nižší. A uložená energie může být naopak nasazena přesně v okamžiku, kdy je potřeba, ať už pro elektrickou jízdu, nebo pro zvýšení kapacity elektrické sítě.

Elektrimobily stabilizují síť

Inteligentně řízená integrace elektromobilů do rozvodné sítě může kromě zvýšení spolehlivosti dodávek energie také dále zvýšit podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě elektřiny v Německu. Využitím skladovacích kapacit, které jsou k dispozici ve vysokonapěťových bateriích elektrifikovaných vozidel, lze efektivněji sladit nabídku a poptávku po zelené energii.

Baterie v elektrifikovaných vozidlech tak mohou být využity například k efektivní absorpci špiček ve výrobě větrné a solární energie a následně k opětovnému uvolnění uložené obnovitelné energie v době nízké výroby obnovitelné energie (bezvětří, noc), přičemž se vždy zohlední požadavky zákazníků na jízdu. To může omezit výrobu energie v elektrárnách na fosilní paliva, a tím snižovat jejich emise v těchto obdobích, což dále prohlubuje roli elektromobility jako neodmyslitelného prvku energetické revoluce. Její další rozšiřování slouží ke snižování emisí CO2 jak ze zdrojů souvisejících s mobilitou, tak při výrobě elektřiny.

Elektřina se stane hlavním pilířem

Díky inteligentní architektuře vozidel a vysoce flexibilní výrobní síti bude mít BMW Group již v roce 2023 na silnicích přibližně dvanáct plně elektrických modelů. Kromě modelů BMW i3, MINI Cooper SE a BMW iX3, které jsou již na trhu, budou letos do prodeje uvedeny dva klíčové vyznačující se mimořádnou mírou inovativnosti: BMW iX* a BMW i4*. BMW i4 přitom oslaví premiéru o tři měsíce dříve, než bylo původně plánováno.

V příštích několika letech budou následovat čistě elektrické verze objemových modelů BMW řady 5 a BMW X1. K nim se připojí čistě elektrické BMW řady 7, elektrická verze budoucí generace MINI Countryman a další modely. Výsledkem bude, že BMW Group bude mít do roku 2023 na silnici alespoň jeden čistě elektrický model v přibližně 90 % svých současných tržních segmentů.

Od nynějška až do roku 2025 bude BMW Group zvyšovat prodeje čistě elektrických modelů v průměru o výrazně více než 50 % ročně. To znamená, že prodeje vzrostou více než desetinásobně oproti roku 2020. Do konce roku 2025 dodá společnost zákazníkům přibližně celkem dva miliony čistě elektrických vozidel. 

Na základě současných tržních prognóz BMW Group očekává, že v roce 2030 budou čistě elektrické vozy tvořit nejméně 50 % jeho celosvětových prodejů. To znamená, že v příštích přibližně deseti letech společnost uvede na silnice celkem přibližně deset milionů čistě elektrických vozidel. Strategie BMW Group je tedy na dobré cestě ke splnění ambiciózních cílů EU v oblasti snižování emisí uhlíku pro roky 2025 a 2030.

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit