Stále častěji se prosazují nové aplikace, které pronájem i správu vozového parku zefektivňují. Na zajímavé téma jsme se bavili s obchodním ředitelem společnosti ALD Automotive Martinem Štětinou.

Obchodní ředitel společnosti ALD Automotive Martin Štětina

Obchodní ředitel společnosti ALD Automotive Martin Štětina.

Jak se mění trh zákazníků s operativním leasingem?

Nejen fleetoví zákazníci, ale i naši individuální klienti hledají na trhu optimální kombinaci nákladů, komfortu sjednaných služeb a osobního přístupu při řešení svých požadavků. Několik posledních let se trhu velmi daří a tuto cestu financování vozů poptává stále širší portfolio zákazníků. Naším cílem je být všem našim partnerům, od největších korporátních zákazníků až po privátní klientelu, nejen pouhým dodavatelem služby, ale především partnerem.

Jak se mění trh operativního leasingu? Co nového a které služby začali klienti více využívat?

Překotný rozvoj nových technologií se začal výrazně prosazovat i v našem oboru. Důraz na elektronizaci a maximální zjednodušení a dostupnost informačních toků je jedním z důležitých témat naší současnosti. Stále více klientů využívá naše on-line aplikace, jako je například FleetMonitor pro správu vozového parku a výkaznictví o jednotlivých automobilech včetně možnosti individualizace požadovaných reportů nebo ALD SmartCar, která je užitečným pomocníkem každého řidiče. V aplikaci ALD SmartCar uživatel nalezne nejen kompletní dokumentaci ke svému vozu, přehled o rozsahu sjednaných služeb, ale i asistenci v případě nehody nebo poruchy. Velmi využívaná je i možnost vyhledání a následné navigace k nejbližší čerpací stanici s ohledem na aktuální ceny PHM a používané tankovací karty.

Jak se moderní technologie uplatňují ve správě flotil?

Moderní technologie se dostávají ke slovu především v oblasti telematiky. Ta umožňuje sběr informací v reálném čase a jejich další vyhodnocení. Data se týkají především ujetých kilometrů, spotřeby, tankování a lokalizace vozidel. Při instalaci do vozů na přání klientů spolupracujeme se společností CCS. Data o flotile pak má zákazník k dispozici prostřednictvím aplikace ALD CarMonitor kdykoliv a kdekoliv. Tato technologie se promítá nejen do efektivity využívání firemních automobilů, ale v mnoha případech dokáže včas odhalit blížící se poruchu nebo nestandardní chování vozu.

K obdobnému účelu slouží i naše vlastní aplikace ALD Ecodrive, která zábavnou formou hry měří flexibilitu vašeho stylu řízení a jeho dopadu na životní prostředí. ALD ecodrive sbírá informace po každé cestě, ukáže vám mapu vaší trasy a zobrazí analýzu ujeté trasy v závislosti na stylu vaší jízdy. Navíc můžete využívat i doporučení na změny jízdních návyků a soutěžit s ostatními uživateli aplikace.

Jinou rovinou využívání technologických možností je zjednodušení interních i externích procesů. Postupně tak přecházíme na plně elektronický systém evidence dokumentů a fakturace, v nejbližších měsících připravujeme nasazení on-line kalkulací. V současné době rovněž využíváme automatizované systémy při kontrole individuálního pojištění a v oblasti aktualizace dat klientů podle oficiálních státních registrů. Cílem všech těchto kroků je maximální zvýšení komfortu našich zákazníků, prevence chyb a zjednodušení naší vzájemné komunikace.

Zmínil jste, že brzy nabídnete i on-line kalkulace. Na internetu dnes narazíte hned na několik srovnávačů nabídek operativního leasingu. Jsou podle vás objektivní a důvěryhodné?

Srovnávače nabídek operativního leasingu, o kterých hovoříte, nesou stejné výhody i chyby jako libovolné jiné srovnávače produktů. Jako orientační rekognoskace trhu jsou jistě užitečné, ale na jejich výsledky nelze slepě spoléhat a je vždy na místě poptat leasingovou nabídku u konkrétní společnosti.

Jaká je nyní průměrná délka operativního leasingu a jaký je průměrný kilometrový nájezd?

Tento parametr je velmi individuální podle potřeb každého klienta. Lze říci, že v průměru jsou stále nejpoptávanější tříleté leasingové kontrakty s kalkulovaným nájezdem 25 až 35 000 kilometrů ročně. V posledních letech došlo v oblasti operativního leasingu k určité stabilizaci a poklesla poptávka po krátkodobých, zpravidla ročních, smlouvách. Naše společnost se tímto předcházejícím trendem nedala ovlivnit a nejme tedy nyní zatíženi obtížně prodejnými vozy po ukončení krátkých leasingových smluv.

Po ekonomické stagnaci se o TCO začalo hovořit daleko více. Upřednostňují nyní vaši zákazníci při výběrových řízeních na dodavatele OL více TCO ve srovnání s výší pravidelných měsíčních splátek?

Celkové provozní náklady jsou samozřejmě důležitou součástí zodpovědného managementu vozového parku. Zde spatřujeme jednu z významných rolí naší společnosti ve vztahu ke klientům, a to v oblasti poradenství. Na základě našich dlouholetých a v neposlední řadě mezinárodních zkušeností se zákazníkům snažíme navrhnout optimální řešení jejich individuálních potřeb. V současné době se velmi intenzivně diskutuje dopad aféry dieselgate, která vedla k poklesu zájmu o vozy s dieselovým pohonem a rovněž i jejich zůstatkových hodnot. Tyto faktory se pak negativně promítají i do TCO.

Kde lze vysledovat největší úskalí při analýze a vyhodnocení potřebných informací o nákladovosti vozidel?

Největším úskalím je stanovení korektní zůstatkové hodnoty vozu v okamžiku předpokládaného ukončení leasingové smlouvy. Zejména u nových modelů, modelových řad nebo v případě nestandardních pohonů. Velkou neznámou byla ještě před několika lety zůstatková hodnota a životnost u hybridů nebo alternativních pohonů. I zde disponuje naše společnost značnou konkurenční výhodou jednoho z největších poskytovatelů operativního leasingu na světě. Můžeme tak čerpat ze  zkušeností našich zahraničních kolegů. ALD Automotive ostatně byla první leasingovou společností v České republice, která se pustila do tohoto rizika a nabídla financování elektromobilu.

Jakých nejčastějších chyb se firmy při výběrových řízeních na dodavatele operativního leasingu dopouštějí?

Při výběrových řízeních je zpravidla nejvyšší váha přikládána výši vlastní leasingové splátky. Tento faktor je nesporně důležitý, ale pozornost je také nutné věnovat rozsahu sjednaných služeb, parametrům smluvní dokumentace a referencím poskytovatele služby na trhu.

Začali jste nabízet také služby nezávislých servisů. Jaké máte zkušenosti? Stoupá zájem o jejich služby? Je možné oproti autorizovaným servisům ušetřit výraznější finanční částky?

Našim klientům vždy navrhujeme optimální řešení s ohledem na jejich požadavky. I z tohoto důvodu jsme rozšílili spolupráci s několika sítěmi neautorizovaných servisů. Cílem bylo především optimalizovat finanční náročnost servisních zásahů při shodném rozsahu a kvalitě služeb, která je garantována našimi smlouvami. Spolupráci s neautorizovanou servisní sítí pravidelně vyhodnocujeme a dosud jsme nezaznamenali žádné negativní reakce, které by měly vliv na kvalitu poskytovaných služeb.

Partneři magazínu

Přihlásit Registrace
Pamatovat si mě
Ztracené heslo?
Přihlásit Registrace
Potvrzení registrace vám zašleme e-mailem.
Obnova hesla Registrace
Přihlásit